7 rzeczy, których nie wiecie o facetach. Film niezobowiązujący!

Ponad tydzień temu byłem w kinie na filmie “7 rzeczy, których nie wiecie o facetach” w reżyserii Kingi Lewińskiej.

Sam fakt, że przez pon­ad tydzień, który minął od poby­tu w kinie, nie zebrałem się w sobie, by napisać recen­zję — o czymś świad­czy. 7 rzeczy, których nie wiecie o fac­etach to kole­j­na kome­dia roman­ty­cz­na, która pow­stała tylko dlat­ego, by zaro­bić na fali obec­nego zain­tere­sowa­nia pol­ski­mi fil­ma­mi.

Byłem, przeżyłem i już o filmie zapom­ni­ałem! Poszedłem na ten film, przede wszys­tkim dlat­ego, że widzi­ałem jego zwias­tun przed pro­jekcją fil­mu His­to­ria Roja. Dobra obsa­da, kil­ka śmiesznych dialogów, ładne aktor­ki i wpada­ją­ca w ucho muzy­ka. Wiedzi­ałem, że dużo nie ryzyku­ję, inwes­t­u­jąc 15 zło­tych w bilet.

Przez blisko 2 godziny poby­tu w kinie, coś tam przeżyłem. Było trochę śmiechu. Kil­ka razy — w kącikach oczu — przy najbardziej “rozdzier­a­ją­cych” serce sce­nach, zbier­ała się łez­ka. Z przy­jem­noś­cią oglą­dało się piękną Warsza­wę, i super wypa­sione mieszka­nia. Gra aktorów na komer­cyjnym poziomie, z zaskaku­ją­co dobrym wcie­le­niem Zbig­niewa Zama­chowskiego (Ricky). Przy­dało się  Big Zbig Show? A z akcji… no nawet Kor­dianowi vel. Maciejowi Zakoś­ciel­ne­mu nie zawsze… sta­je, gdy tego potrze­bu­je. To pociesza­jące dla mężczyzn w pewnym wieku 😉

A tak poza tym… kome­dia roman­ty­cz­na, to nie ma o czym opowiadać. Kil­ka his­to­ry­jek o różnym typ­ie chłopa. Zda­je się, że reży­ser­ka chci­ała powiedzieć nam — mężczyznom — a może raczej kobi­etom, że my też cza­sa­mi myślimy, czu­je­my i przeży­wamy. Po tygod­niu już miałem trud­noś­ci z przy­pom­nie­niem opowiedzianych w filmie his­to­ry­jek. Musi­ałem zerknąć na zwias­tun i puś­ciłem utwór due­tu Liber & Mateusz Ziółko 7 rzeczy. Kom­pozy­c­ja Syl­wii Grzeszczak zapa­da w pamięć, już po jed­nym odsłucha­niu.

7 rzeczy — to film niezobowiązujący. Nic nie zyskasz oglądając go, i nic nie stracisz, jeżeli nie wybierzesz się na niego do kina. Wybór należy do Ciebie. Ja polecam pójście do kina — koniecznie z partnerką — tym z Was, którzy lubią komedie romantyczne. Pozostałym odradzam. 

Ter­az uda­ję się w rodzinne strony i zamierzam tam zro­bić kil­ka rzeczy, które robią face­ci przy okazji Świąt Wielka­noc­nych! Z pewnoś­cią będzie 0,7! Wam życzę smacznego jaj­ka, i nie pij­cie za… mało!

 

4 myśli na temat “7 rzeczy, których nie wiecie o facetach. Film niezobowiązujący!

  • 29 marca 2016 o 11:58
   Permalink

   Dzięku­ję! Z tym staniem na baczność to bez prze­sady 😉 Pozy­c­ja “spocznij” też musi być 😉

   Odpowiedz
 • 27 marca 2016 o 21:14
  Permalink

  Zmartwych­w­stał Pan,
  Zmartwych­w­stał Pan,
  Zmartwych­w­stał Pan,
  Allelu­ja, Allelu­ja!

  Radu­jmy się, radu­jmy się bra­cia,
  Jeśli dzisi­aj się miłu­je­my,
  To dlat­ego, że On zmartwych­w­stał.” poz­draw­iam

  Odpowiedz
  • 28 marca 2016 o 10:14
   Permalink

   Dzięku­ję! Cieszmy się życiem i… wios­ną! Allelu­ja. Poz­draw­iam 🙂

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *