Prawdziwi Obrońcy Demokracji — Adam Socha

Adam Socha, który w imieniu komitetu organizacyjnego zapraszał na dzisiejszy wiec założycielski POD-u, jeszcze przed godziną 17 odpowiedział na moje pytanie: jaka jest Twoja prawda o tym wydarzeniu?

Sko­rzys­tałem z zaproszenia, które przysłał mi Adam Socha i które zamieś­ciłem także na blogu.

Dzisi­aj przed godz­iną 17 pojaw­iłem się na olsz­tyńskim Starym Mieś­cie, by zare­je­strować — ku prawdzie — prze­bieg całego wydarzenia.

Wszys­tko odbyło się zgod­nie z planem orga­ni­za­torów i wiec orga­ni­za­cyjny nowego ruchu oby­wa­tel­skiego Prawdzi­wych Obrońców Demokracji, przeszedł już do his­torii.

Przed­staw­iono Man­i­fest ruchu i jego żąda­nia. Było tego sporo.

Adam Socha — dusza i ciało całego wydarzenia — dwoił się i troił, deklaru­jąc swo­je pełne — do ostat­niej ośmior­nicz­ki — zaan­gażowanie w obronę demokracji.

Zapraszał do współpra­cy w obronie demokracji także KOD i wszys­t­kich ali­men­cia­rzy!

Cały happening zarejestrowałem i pełną relację przedstawię wkrótce. Teraz zapraszam do obejrzenia filmiku. Główny bohater olsztyńskiego wiecu odpowiada na moje pytanie: jaka jest Twoja prawda o dzisiejszym wydarzeniu?

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *