Alfred Surma: 168 inwalidów okradzionych z mieszkań!

28 maja 2017 r., z inicjatywy Jarosława Sachajko — posła Kukiz’15 — w Sejmie RP, w sali kolumnowej im. Kazimierza Pużaka, odbyła się konferencja: Udokumentowane nieprawidłowości w postępowaniach sądowych oraz prokuratorskich w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej, a nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zgłoszona przez Klub Kukiz’15.

Alfred Sur­ma przed­staw­ił his­torię jed­nej z wielu walk, które toczy z olsz­tyńską proku­raturą i sądown­ictwem o… spraw­iedli­wość.

Alfred Sur­ma

Jestem przed­staw­icielem niety­powej zbiorowoś­ci społeczeńst­wa, czyli inwalidów. 168 inwalidów z Ośrod­ka Mieszkalno-Reha­bil­i­ta­cyjnego przy uli­cy Pauk­sz­ty w Olsz­tynie.

Głównym przestępcą w tej spraw­ie jest Pol­s­ki Związek Niewidomych. Pol­s­ki Związek Niewidomych współpracu­jąc ze Spółdziel­nią “Jaroty” w Olsz­tynie, doprowadz­ił do okradzenia 168 inwalidów z mieszkań. Jak to się dzieje? Ano dzieje się tak…

Alfred Sur­ma w swoim wys­tąpi­e­niu przed­staw­ił mech­a­nizm tego przestępst­wa. Była mowa o 22 mil­iar­dach zło­tych przekrę­conych przez PZN.

Ta kwo­ta pada w nagra­niu, ale muszę ją zwery­fikować u źródła, gdyż pode­jrze­wam prze­języ­cze­nie: mil­iard — mil­ion. Nie mogę pojąć, aby to była tak zawrot­na kwo­ta “przekrę­cona” w majesta­cie prawa 😉

Pada­ją konkretne propozy­c­je uzdrowienia sytu­acji w PZN i w Olsz­tynie.

17 czerwca 2017 r. — wyjaśniło się. Alfred Surma mówił o 22 miliardach przed denominacją. W rzeczywistości chodzi o 2,2 mln dzisiejszych złotówek.

Alfred Sur­ma poda­je nazwiska sędz­iów Sądu Rejonowego w Olsz­tynie, którzy są:

Notorycznymi przestępcami, którzy fałszują akta sądowe… Sędziowie zlikwidowali akta przestępcze, fałszowane dokumenty w sądzie, po to, żeby zlikwidować dowody przestępstwa… Bym prosił, żeby zwrócić szczególną uwagę na sądy w Olsztynie. Prokuratura w Olsztynie wszystkie sprawy notorycznie umarza.

 

 

Bożena Sikorska
źródło: Face­book
Dziękuję! OK… tylko kto to ma zrobić?  🙁
Zbych Sałyga
źródło: Face­book
Dziękuję! Proste? Chyba żeś z Księżyca spadł  😆
Arkadiusz Spozowski
źródło: Face­book
Dziękuję! Żadna sprawa nie jest prosta, szczególnie wtedy, gdy nad jej “zagmatwaniem” czuwa prokuratura i sądownictwo  👿
Jadwiga Dąbrowski
źródło: Face­book
Dziękuję! Nic tylko… rewolucja na taką bandę!  👿

4 myśli na temat “Alfred Surma: 168 inwalidów okradzionych z mieszkań!

 • 30 maja 2017 o 08:39
  Permalink

  I tu jest błąd myślowy. Nie moż­na z nimi wygrać ich bronią!!!! Głupotą jest zdawać się na sądy wal­cząc z sąda­mi! Oni nie będą się bać niczego. A należy, tak pow­tarzam należy uczynić wszys­tko aby się zaczęli bać! To jest jedy­na meto­da. Budząc się rano maja się bać, że nie dożyją wiec­zo­ra! Więcej! Ich następ­cy 100 razy się zas­tanow­ią (ZE STRACHU!) za nim postanow­ią kogoś skrzy­wdz­ić! Przy­pom­ni­jmy: “Kara ma być NIEUNIKNIONA” — tylko tak.

  Odpowiedz
  • 30 maja 2017 o 09:08
   Permalink

   Dzięku­ję! No dobrze… a kto ma spraw­ić, że sędziowie będą trząść portka­mi… wróć… toga­mi, i to przed kim? 😉

   Odpowiedz
 • 29 maja 2017 o 05:51
  Permalink

  PO było grupą przestępczą!” Bestie w czarnych togach zniszczyły niejed­no życie. Tak oto, zupełnie niechcą­cy, Bogusław Biedrzyńs­ki udowod­nił, że po ośmiu lat­ach nieprz­er­wanych rządów PO-PSL Pol­s­ka ist­nieje jako PAŃSTWO PRAWNE równie real­nie, jak grani­ca syryjsko – węgier­s­ka, o której również wspom­i­na Ewa Kopacz. Obo­jęt­ność tej nadzwycza­jnej kasty wobec krzy­wdy ludzi jest poraża­ją­ca. Zbrod­niarze z orła­mi na pier­si­ach nadal orzeka­ją w pol­s­kich sądach. Osądza­my togowych zbrod­niarzy zag­nieżdżonych w pol­s­kich sądach. Zbrod­niarze-z-orla­mi-na-pier­si­ach-nadal-orzeka­ja-w-pol­s­kich-sadach

  Odpowiedz
  • 29 maja 2017 o 08:00
   Permalink

   Dzięku­ję! Wal­czymy… do koń­ca!

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *