Amerykańscy Żydzi wskazali nam drogę!

W drugiej części Rozmowy o Ojczyźnie z 18 grudnia 2017 r. mec. Lech Obara i Przemysław Gałązka, omawiają dochodzenie indywidualnych odszkodowań od Niemiec, za straty poniesione podczas II wojny światowej.

Prze­mysław Gałąz­ka dosyć szczegółowo omówił amerykańskie pra­wo, które zostało zas­tosowane do skutecznego dochodzenia indy­wid­u­al­nych odszkodowań od Niemiec, za straty mate­ri­alne i nie­ma­te­ri­alne ponie­sione wskutek II wojny świa­towej.

Mec. Lech Obara stwierdz­ił, że to amerykańs­cy Żydzi wskaza­li drogę, jak skutecznie dochodz­ić takich indy­widu­lanych odszkodowań.

Obec­nie trwa­ją przy­go­towa­nia do kon­fer­encji, której pokłosiem mają być indy­wid­u­alne pozwy prze­ci­wko spad­ko­bier­cy III Rzeszy. Jak zapowiedzi­ał mec. Lech Obara, ta kon­fer­enc­ja odbędzie się w Olsz­tynie.

Po mowach prawników nastąpiła dosyć emocjonu­ją­ca dyskus­ja. Niek­tóre wypowiedzi dysku­tan­tów przed­staw­ię w dal­szych relac­jach. Ter­az stwierdzę, że trud­no w tej kwestii o zgodę, nawet wśród… poszkodowanych!

Stwierdzenie mec. Lecha Obary, że to amerykańscy Żydzi wskazali nam drogę, jak skutecznie dochodzić indywidualnych odszkodowań od Niemiec, za straty poniesione podczas II wojny światowej, może szokować… antysemitów 😉

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *