Angela Merkel była podsłuchiwana legalnie!

Anna Piotrowska po wykładzie W kleszczach dezinformacji, zapytała się Rafała Brzeskiego: o dostępność informacji o City of London, o blog Aleksandra Ściosa, o Ukraińców w Polsce i o powszechny dostęp do służby zdrowia.

dr Rafał Brzes­ki:  …Pana Ściosa od cza­su do cza­su czy­tam. Żeby zebrać mate­ri­ał do Kan­zler-Acte… (porozu­mie­nie Niemiec z USA, z 21 maja 1949 roku, które musi pod­pisać każdy nowy kan­clerz, będące swoistą “lojalką” — przyp. KP)… to ja poświę­ciłem 3 miesiące. I tak jeden doku­ment zgu­biłem. Nie jestem w stanie odt­worzyć. Obok Kan­zler-Acte były jeszcze doku­men­ty na tem­at amerykańskiej kon­troli niemiec­kich mediów. Jak dłu­go pod kon­trolą edukac­ja. Jak dłu­go pod kon­trolą kore­spon­denc­ja. 

Amerykanie mają pra­wo całą niemiecką kore­spon­dencję, wszys­tko jed­no czym przekazy­waną, cały czas mają to pod kon­trolą. W związku z czym, dzi­ka afera rozpę­tana przez Niem­ców o amerykańskim pod­słuchu tele­fonu Merkelowej roz­padła się bo to było zgod­nie z prawem! Oni mają pra­wo to robić! 

Angela Merkel była podsłuchiwana przez Amerykanów legalnie! To twierdzenie dr Rafała Brzeskiego wynika z lojalki, jaką podpisuje każdy nowy kanclerz Niemiec dla USA. Dalej była mowa o zielonych ludzikach w Polsce, o naszej sytuacji narodowościowej, o popełnieniu samobójstwa na autorze książki The Thirteenth Tribe, o Chazarach, o miasteczkach, o bałagule i o… husarii. Wszystko to działo się 23 listopada 2016 r. w Olsztynie. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu z wypowiedzią dr Rafała Brzeskiego.

 

 

maciej-garczynski
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Czyżby Polska miała także swoje Kanzler-Acte? 😆  😎

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *