Żydzi obsiedli nas jak jemioła drzewo! Antysemityzm Zofii Kossak

Po zasadniczej wypowiedzi autorki książki Kossakowie. Biały mazur, Joanna Jurgała-Jureczka odpowiadała na pytania zadawane przez przybyłych na spotkanie czytelników.

Pier­wsze doty­czyło przyz­na­nia Zofii Kos­sak odz­naczenia Spraw­iedli­wy wśród Nar­o­dów Świa­ta.

I na kan­wie tego pyta­nia Joan­na Jur­gała-Jurecz­ka opowiedzi­ała o rzekomym anty­semi­tyzmie Zofii Kos­sak.

Żydzi obsiedli nas jak jemioła drzewo!

To zdanie to najwięk­sza zbrod­nia Zofii Kos­sak! Nieważne, że była prze­ci­w­na jakiejkol­wiek prze­mo­cy i gwał­tom na tle rasowym.

Nieważne, że z chwilą, gdy rozpoczął się Holo­caust, Zofia Kos­sak jako pier­wsza intelek­tu­al­ist­ka protestowała i poma­gała Żydom.

Nieważne, że była współza­łoży­cielem Żego­ty i oso­biś­cie wyprowadz­iła z get­ta wielu Żydów…

Była anty­semitką bo mówiła do swoich dzieci:

idźcie do fryzjera Polaka, dajcie mu zarobić! 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *