Synodalność w cieniu homoherezji w Kościele Katolickim — Łukasz Karpiel

19 lutego w ramach spotka­nia Syn­odal­ność w cie­niu homo­herezji z Łukaszem Karpielem — zastępcą redak­to­ra naczel­nego por­talu PCh24.pl — zor­ga­ni­zowanego

Czytaj dalej

Atak na dziennikarza! Didaskalia rozpraw sądowych ważniejsze od zeznań i dowodów!

Idąc do sądu — jako dzi­en­nikarz — na pub­likację wyroku, nigdy nie mam pewnoś­ci jaki ten wyrok będzie. Kto wyjdzie

Czytaj dalej