Bezrobocie w Biskupcu się nie zmieni! Barbara Osipowicz

19 lipca 2017 r. w programie Po stronie prawdy, emitowanym na żywo z Biskupca, wypowiedziała się Barbara Osipowicz — członek Stowarzyszenia Warto Być.

Gabriela Szred­er: Może ktoś powiedzieć, że taka fir­ma to też szansa dla regionu, dla mias­ta, choć­by poprzez nowe miejs­ca pra­cy…

Barbara Osipowicz:

To nie do koń­ca jest praw­da. Fir­ma Egger — tak to wyliczyliśmy — z Biskup­ca docelowo może zatrud­nić ze 100 osób.  

To nie do koń­ca jest prawdą, że u nas jest takie straszne bezrobo­cie. Na spotka­niu bur­mistrza z pra­co­daw­ca­mi z gminy, okaza­ło się, że we wszys­t­kich zakładach wys­tępu­je defi­cyt pra­cown­ików, i sze­fowie zakładów pra­cy zas­tanaw­ia­ją się, czy nie zwró­cić się o pomoc do sąsi­adów… na Ukrainę. 

Jeżeli pow­stanie ta fab­ry­ka, i fak­ty­cznie gru­pa ludzi pójdzie tam do pra­cy, stracą na tym inni. Stracą rol­ni­cy. Stracą miejs­ca ci pra­cown­i­cy, którzy pracu­ją w innych zakładach pra­cy, które są tu od lat. Część z nich prze­jdzie do fab­ry­ki Eggera, jeżeli ci zapro­ponu­ją wyższe pieniądze. Nie wiem, czy to jest możli­we? Było takie ogłosze­nie, że mechanik ze zna­jo­moś­cią dwóch języków dostanie 2 tysiące brut­to.

Straci agro­tu­rysty­ka. Z racji pyłów, dymów i szkodli­wych związków, nikt tu nie będzie chci­ał przy­jeżdżać. Każdy będzie omi­jał to miejsce z dale­ka. Stracą hote­larze.

Czyli te miejs­ca pra­cy, nie są takie realne. W sum­ie może to się wyrów­nać, i 10% bezrobo­cie w Biskupcu pozostanie na tym samym poziomie.

Stracimy przede wszys­tkim turys­tów. Turyś­ci przy­jeżdża­ją na Warmię i Mazury tylko dlat­ego, że mamy czyste jezio­ra, czyste powi­etrze, dużo lasów. Przy­jeżdża dużo turys­tów z zagrani­cy, i chcą tutaj być, bo jest tu cisza, spokój i bard­zo miło. Jeżeli będzie tu fab­ry­ka, jeżeli tu będzie sznur samo­chodów, i do tego dymy i zanieczyszczenia, wszyscy będą nas omi­jali z dale­ka.

Bard­zo stracą dzi­ałkow­cy. Sama jestem dzi­ałkow­cem. Zas­tanaw­iam się nad powol­ną rezy­gnacją z dzi­ał­ki, ponieważ te wszys­tkie związ­ki lotne, pyły, zatru­ją warzy­wa, które mamy na dzi­ałce. Nie będą się nadawały do jedzenia. 

 

 

Paweł Dzieciaków
źródło: Face­book
Ku Prawdzie: Wystarcz obejrzeć i wysłuchać ze zrozumieniem to, co mówi Barbara Osipowicz. I wszystko jasne?! 😉

 

2 myśli na temat “Bezrobocie w Biskupcu się nie zmieni! Barbara Osipowicz

 • 24 lipca 2017 o 18:18
  Permalink

  Stanisław­ie ener­gia ciebie rozpiera zbaw­ić ter­az chcesz Bisku­piec

  Odpowiedz
  • 24 lipca 2017 o 18:37
   Permalink

   Dzięku­ję! Cóż… pojaw­iam się tam, gdzie mnie zaprasza­ją 😉 A “zaszczu­tych” miejs­cowoś­ci w Wa-Ma jest… dużo! Nieste­ty 🙁

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *