Bednarek w Olsztynie. Rewelacyjny koncert!

12 stycznia 2018 roku, w olsztyńskim klubie Andergrant odbył się koncert formacji Bednarek promujący najnowszą płytę Talizman.

For­ma­cję Bednarek widzi­ałam i słysza­łam już wielokrot­nie pod­czas fes­ti­wali muzy­ki reg­gae, i zawsze towarzyszyły temu bard­zo pozy­ty­wne odczu­cia.

Kon­cert w Ander­grancie był okazją do porów­na­nia wrażeń z kon­certów w plen­erze z wys­tępem klubowym.

Okaza­ło się, że na dużej sce­nie i na klubowej, muzy­cy jed­nakowo wykazu­ją się pro­fesjon­al­izmem i charyzmą. Zespół zaczął grać bard­zo punk­tu­al­nie, co moim zdaniem zdarza się zde­cy­dowanie za rzad­ko w przy­pad­ku innych artys­tów.

Klub był wypełniony po brze­gi. Biletów w piątek już nie moż­na było nabyć. Dla wielu fanów Bed­nar­ka zabrakło miejs­ca w sali głównej. O przestrzeni do tań­ca moż­na było tylko pomarzyć… a szko­da.

Artyś­ci na sce­nie dawali z siebie dosłown­ie wszys­tko, o czym świad­czył pot na ich czołach. Kamil był żywiołowy, skakał wysoko, a uśmiech nie schodz­ił z jego twarzy ani na chwilę, w trak­cie całego kon­cer­tu.

Zagrane zostały nie tylko utwory z najnowszej pły­ty. Bednarek przy­pom­ni­ał także najbardziej znane swo­je hity z lat poprzed­nich: Cisza, Chwile jak te, Eufo­ria.  Wpada­jące w ucho ryt­my i sym­pa­ty­czny wokalista, to recep­ta na sukces… także komer­cyjny.

Byłam bardzo zaskoczona fanami, którzy pojawili się na koncercie Bednarka. Spodziewałam się na koncercie muzyki reggae, zatrzęsienia osób z dredami. Nie zobaczyłam nikogo!

Wiek fanów Bed­nar­ka był bard­zo zróżni­cow­any. Baw­iła się młodzież, oso­by po trzy­dzi­estce i dużo starsze. Najwidoczniej muzy­ka Bed­nar­ka jed­noczy pokole­nia i zaraża dobrą energią!

Prezen­towane utwory były zróżni­cow­ane pod wzglę­dem tem­pa. Dla każdego coś dobrego. Były chwile nos­tal­gii — Cisza, Jak dłu­go jeszcze, Muzy­ka. A Tal­iz­man, Poczuj luz, czy Chwile jak te — to ryt­miczne kawał­ki i ogrom żywiołowoś­ci.

Sekc­ja dęta kil­ka razy domi­nowała na sce­nie, ale z czystym sum­ie­niem stwierdzam, że cały zespół jest świet­nie zgrany, i tworzy naprawdę porusza­jące show.

Kamil Bednarek sprawdza się także jako… kon­fer­an­sjer. Flir­tował z fana­mi z kul­turą i humorem. Co praw­da wiara w miłość i dobro to znak rozpoz­naw­czy wszys­kich wykon­aw­ców reg­gae, ale dedykac­ja dla rodz­iców była niespodziewana. A wstaw­ki utworów wykon­aw­ców z lat 90-tych ub. w. Back­street Boys, Mr. Pres­i­dent — to totalne zaskocze­nie.

Bednarek tak rozbaw­ił pub­liczność, że musi­ały być bisy. Artyś­ci nie dawali się dłu­go prosić i kon­cert przedłużył się o 30 min­ut!

Podsumowując: Bednarek w znakomitym stylu  rozpoczął muzyczny, koncertowy 2018 rok w Olsztynie. Każdy następny artysta będzie musiał się sprężyć, by doskoczyć do poziomu tej formacji. Szkoda, że w Andergrancie jest za mało miejsca, by pomieścić wszystkich olsztyńskich fanów dobrej muzyki.

Maja Olsz­tyn

 

 

2 myśli na temat “Bednarek w Olsztynie. Rewelacyjny koncert!

 • 14 stycznia 2018 o 11:57
  Permalink

  Bra­wo Bednarek Byłem Widzi­ałem Słysza­łem Potwierdzam Było Super! 😍

  Odpowiedz
  • 14 stycznia 2018 o 14:39
   Permalink

   Dzięku­ję! Ja nie byłem, ale wierzę, że było SUPER! Wystar­czy obe­jrzeć kil­ka klipów Bed­nar­ka, by stwierdz­ić, że jest MOC 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *