Bezkarność sądownictwa jest przerażająca!

Liczba ponad 27 000 aktów prawnych tworzona corocznie w Polsce, praktycznie wyklucza istnienie jakiegokolwiek prawa. Nie sposób zapoznać się z taką ilością papierów i w dodatku zastosować te przepisy w życiu. Stąd zupełne bezhołowie w sądownictwie. Wszystko po uważaniu. Bezkarność sądownictwa jest przerażająca.

A wystar­czyło­by sprawdz­ić dochody sędz­iów i porów­nać z posi­adanym przez nich i ich rodziny majątkiem ruchomym i nieru­chomym.

Od 1944 roku, czyli od wejś­cia Sowi­etów do Pol­s­ki, żaden z rządów nie zdobył się na tak proste i skuteczne rozwiązanie. W tym tema­cie mamy ciągłość władzy.  Sędz­iów ruszać nie wol­no. Nato­mi­ast liczne doniesienia pra­sowe potwierdza­ją wydawanie orzeczeń na postaw­ie tele­fon­icznej instrukcji.

Dlat­ego także sądy, nie zaj­mu­ją się zupełnie dzi­ałal­noś­cią urzędów i poszczegól­nych urzęd­ników. Sto­su­je się gal­i­cyjską zasadę: ręka rękę myje, noga nogę wspiera.

Proszę zauważyć, że dopiero po praw­ie 30 lat­ach wychodzą na jaw przekrę­ty  Bol­ka-Wałęsy, czy tam Lej­by Kohna, jak poda­ją w internecie. Ciekawe, kiedy zostaną opub­likowane całe akta tej sprawy?

Nie możesz się spec­jal­nie dzi­wić Rodaku, ponieważ w macierzy, czyli USA, jest podob­nie. W związku z bezs­pornym fak­tem, że od cza­su tzw. przemi­an w 1989 roku pozbaw­iono nas rodz­imej prasy, a te pol­sko­języ­czne, niemiec­kich właś­ci­cieli, zwane przed laty gadz­inówka­mi, nie podadzą nic prawdzi­wego, to ja postaram się uzu­pełnić ową lukę. CDN

dr n. med. Jerzy Jaśkows­ki

Ku Prawdzie: Powyższy tekst od Jerzego Jaśkowskiego otrzymałem wczoraj, jako część dużego artykułu. Ponieważ ten fragment bardzo koreluje z tym, co wydarzyło się w olsztyńskim Sądzie Okręgowym 8 września 2017 roku — i nie tylko — zdecydowałem się na jego publikację tuż przed przedstawieniem Wam wyroku SSO Olgi Rybus w sprawie Osrane gacie Kall kontra Ku Prawdzie.

2 myśli na temat “Bezkarność sądownictwa jest przerażająca!

 • 29 września 2017 o 06:15
  Permalink

  Sądy i proku­ra­ture opanowała mafia. “Mafia prze­jęła wymi­ar spraw­iedli­woś­ci”, “Bezmi­ar bezpraw­ia”. “Łatwiej w Polsce liczyć na sum­ie­nie przestęp­cy niż na sum­ie­nie wymi­aru spraw­iedli­woś­ci”. „Sowiec­ki sąd do Sowieck­iego Sojuza” Rzeczy­wiś­cie wymi­ar spraw­iedli­woś­ci stoczył się w III RP na samo dno.

  Zaw­iadomie­nie Proku­ra­to­ra Gen­er­al­nego o uza­sad­nionym popełnie­niu przestępst­wa przez sędziego Daniela Strz­eleck­iego na szkodę Bogusława Biedrzyńskiego – czyn z art. 231 § 1 k.k.

  Odpowiedz
  • 29 września 2017 o 21:13
   Permalink

   Dzięku­ję! I jak Bogusław­ie? Wkrótce minie 2 lata od zaw­iadomienia… dostałeś odpowiedź?

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *