Biskupiec — City Slow w cieniu spalarni!

19 lipca 2017 r. w programie Po stronie prawdy TV Trwam, Mirosław Paszkowski — prezes Stowarzyszenia Warto Być — odpowiedział na pytanie Gabrieli Szreder o znaczeniu dla Biskupca członkostwa w sieci miast City Slow — Cittaslow, w kontekście mającej powstać fabryki ze spalarnią odpadów.

Gabriela Szreder: Wasze miasto należy do programu City Slow. Co to dla was oznacza? Czy macie jakieś zobowiązania w związku z tym podjęte?

 

Mirosław Paszkowski:

Ta orga­ni­za­c­ja — City Slow — została spec­jal­nie stwor­zona do pro­mowa­nia zdrowego i eko­log­icznego try­bu życia, dla mieszkańców małych miejs­cowoś­ci. Z tej orga­ni­za­cji dostal­iśmy — jako mias­to — 20 mil­ionów zło­tych.

Jesteśmy zdzi­wieni, że pan bur­mistrz w jezioro, które będzie przez­nac­zone do degradacji — będzie do niego wpły­wało bard­zo dużo zanieczyszczeń z fab­ry­ki — chce ponieść inwest­y­c­je w kwocie około 7 mil­ionów zło­tych. W jezioro, które będzie zatrute.

Chce­my odwieść bur­mistrza od tego. Lep­iej żeby te pieniąż­ki przez­naczył na zgazy­fikowanie społeczeńst­wa, lub dołoże­nie do każdego mieszkań­ca do pieców,

Chci­ałbym zaz­naczyć, że par­tia rządzą­ca, pani Szy­dło, pan Kaczyńs­ki mają w swoim logo pra­wo i spraw­iedli­wość. Prosimy ten rząd o pomoc. Jesteśmy bezrad­ni. Mamy związane ręce. Do kogo się nie zwrócimy, odbi­jamy się jak piłecz­ka pin­pon­gowa. Prosimy, żeby tutaj, na naszym tere­nie nic się nie dzi­ało bez naszego udzi­ału. 

Chci­ałbym podz­iękować innym sto­warzyszeniom z innych miast, że nas wspo­mogły. Popier­amy Olsz­tyn. Chce­my aby cały region nie miał takich spalarni, dlat­ego, że jest recyk­ling. Jeżeli zakłady, to tylko eko­log­iczne i gazem ogrze­wane.

 

 

2 myśli na temat “Biskupiec — City Slow w cieniu spalarni!

  • 14 sierpnia 2018 o 18:47
    Permalink

    Pisząc artykuł warto zapoz­nać się wcześniej z tem­atem o którym się pisze i nie popeł­ni­ać takich błędów jak te które Państ­wo poczynili w tym artykule. Wskazy­wać pal­cem nie będę, ale wstyd. Ku prawdzi­we pisze kłam­li­we tek­sty.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *