Za kłamstwo w Poznaniu więzienie, w Olsztynie medal!

Przed przy­jaz­dem do pro­gra­mu Stu­dio Pol­s­ka, napisałem sobie na kartce to, co chci­ałem w studiu telewiz­yjnym wypowiedzieć. W rzeczy­wis­toś­ci okaza­ło

Czytaj dalej