Były Komendant Główny Policji zostaje prezesem szpitala!

W sierp­niu 2013 roku, podin­spek­tor Adam Kall został rozkazem per­son­al­nym prze­nie­siony z zastęp­cy dyrek­to­ra Biu­ra Finan­sów KGP, na zastępcę Komendanta

Read more

W Poznaniu za kłamstwo więzienie, w Olsztynie medal!

Przed przy­jaz­dem do pro­gra­mu Stu­dio Pol­s­ka, napisałem sobie na kartce to, co chci­ałem w studiu telewiz­yjnym wypowiedzieć. W rzeczy­wis­toś­ci okazało

Read more