Osobista znajomość sędziego — podstawa wyłączenia się sędziego

Gdy ja złożyłem do Sądu Rejonowego w Olsz­tynie Akt oskarże­nia prze­ci­wko Adamowi Kall,o popełnie­nie przestępst­wa określonego w Art. 212 Kodek­su

Read more