Atak na dziennikarza! Didaskalia rozpraw sądowych ważniejsze od zeznań i dowodów!

Idąc do sądu — jako dzi­en­nikarz — na pub­likację wyroku, nigdy nie mam pewnoś­ci jaki ten wyrok będzie. Kto wyjdzie

Czytaj dalej

Dyscyplinarka za czyn na imprezie integracyjnej zgodna z prawem!

21 sty­cz­nia w Sądzie Rejonowym w Olsz­tynie, w IV Wydziale Pra­cy i Ubez­pieczeń Społecznych, SSR Tomasz Bulkows­ki ogłosił wyrok w

Czytaj dalej

Nie zasługuję na to, żeby mnie pozbawić pracy! Dariusz Nikołajuk

21 sty­cz­nia w Sądzie Rejonowym w Olsz­tynie, w IV Wydziale Pra­cy i Ubez­pieczeń Społecznych, SSR Tomasz Bulkows­ki ogłosił wyrok w

Czytaj dalej