Relacja z więzienia Adama Słomki

W środę 14 mar­ca, śląs­ki sąd nakazał mi staw­ić się w więzie­niu. Jest to kon­sek­wenc­ja wyroku Sądu Rejonowego w Będzinie oraz

Read more

Sędzia Sądu Okręgowego Dorota Lutostańska wykrywa fuszerkę Prokuratury i Sądu!

28 lutego 2018 roku, znów pojaw­iłem się w olsz­tyńskim Sądzie Okrę­gowym, by jako nieza­leżny dzi­en­nikarz i członek — założy­ciel Sto­warzyszenia

Read more