Terytorialsi złożą przysięgę w Olsztynie — 3 lutego

Blisko 130 kole­jnych żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej wypowie słowa roty przysię­gi wojskowej pod­czas niedziel­nej uroczys­toś­ci, która odbędzie się

Czytaj dalej

Terytorialsi zainaugurowali szkolenie i podsumowali 2018 rok

Pon­ad 1500 żołnierzy Obrony Tery­to­ri­al­nej złożyło w tym roku przysięgę w wojew­ództwie warmińsko-mazurskim. Min­iony rok był dla Tery­to­ri­al­sów z Warmii

Czytaj dalej

Siła krwi Terytorialsów — Podsumowanie roku 2018

W Wojskach Obrony Tery­to­ri­al­nej pod­sumowano akcję krwio­daw­st­wa. Dzię­ki Tery­to­ri­al­som do sys­te­mu trafiło pon­ad 1100 litrów krwi.

Czytaj dalej

Ferie w mundurze — Inicjatywa Wojsk Obrony Terytorialnej

4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej przy­go­towała pro­jekt: Ferie w mundurze, dzię­ki które­mu uczniowie i stu­den­ci odbędą szkole­nia pod­sta­wowe nie rezygnu­jąc

Czytaj dalej

Daj pluszaka dla Dzieciaka — bieg po uśmiech małego pacjenta

8 grud­nia na olsz­tyńskiej starów­ce pojaw­iło się mnóst­wo maskotek, zabawek, gier plan­szowych i przy­borów piśmi­en­niczych. Wszys­tko za sprawą akcji Daj

Czytaj dalej

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…

W niedzielę, 9 grud­nia 2018 r. słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie pon­ad 100 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej. Składa­ją­cym

Czytaj dalej

Maraton Komandosa 2018 — Nie było łatwo, ale warto było!

W sobotę, 24 listopa­da br., w Lublińcu pon­ad 450 osób ukończyło leg­en­darny Mara­ton Koman­dosa. Bard­zo dobre wyni­ki osiągnęli przed­staw­iciele Wojsk

Czytaj dalej

Kolejne zadanie Terytorialsów w ramach Anakondy — 18 zrealizowane!

Kole­jne zadanie Tery­to­ri­al­sów w ramach ćwiczenia ANAKONDA-18 zre­al­i­zowane. Przy współpra­cy ze służba­mi ratown­iczy­mi Tery­to­ri­al­si udzielili pomo­cy 50 poszkodowanym.

Czytaj dalej

Terytorialsi z Warmii i Mazur na ćwiczeniach Anakonda — 18

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej, biorą udzi­ał w najwięk­szych ćwiczeni­ach wojskowych Anakon­da – 18. To najwięk­sze tegoroczne manewry wojskowe orga­ni­zowane

Czytaj dalej