PiSowska Konstytucja — Ciekawostka Adama Sochy

6 grudnia, podczas debaty: czy Polsce jest potrzebna nowa Konstytucja? Adam Socha, który był moderatorem dyskusji, przedstawił zebranym… ciekawostkę:

Swego cza­su mówiono o tym, że Pra­wo i Spraw­iedli­wość napisało pro­jekt nowej Kon­sty­tucji, i naty­ch­mi­ast par­tia ta odcięła się od tego.  Ukryła ten doku­ment!

Ja go zdobyłem. Przeanal­i­zowałem przed tym spotkaniem z obec­ną Kon­sty­tucją, i ku moje­mu zdu­mie­niu — myślałem, że to jakaś Kon­sty­tuc­ja par­tii faszys­towskiej — fama była, stra­ch, że coś strasznego jest w tej Kon­sty­tucji.

Ona jest  po pros­tu przepisana z obec­nej Kon­sty­tucji! Niewiele się różni. Może tylko by trochę taniej było. Zami­ast 460 posłów, 360 posłów, i nie 100 sen­a­torów tylko 30-stu!

Tak naprawdę to jest przepisana i to jest ten sam akt. Ja po cichu liczyłem, że coś rewolucyjnego ta Kon­sty­tuc­ja wprowadza!

Adam Socha liczył na gest… rewolucyjny ze strony PiS-u?! Adamie, naprawdę liczyłeś, że PiSowska Konstytucja coś uszczknie z… partyjniactwa? Nie wierzę, że naprawdę wierzyłeś! Aż taki naiwny to nie jesteś. Na partyjniactwo tylko… rewolucja! Pozdrawiam 😉

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *