Cios w plecy — 17 wrzesień 1939 r.

Cios w plecy — to określenie oddające prawdziwe intencje agresora, dla napaści  ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku.

To nie było wkrocze­nie wojsk na bez­pańskie tere­ny. To nie była inwaz­ja w celu ochrony interesów lud­noś­ci proko­mu­nisty­cznej, ciemiężonej przez pol­ską burżuazję.

To był zdradziec­ki, sko­or­dynowany z dzi­ałaniem niemieck­iego zbrod­niarza Hitlera, cios w ple­cy Pol­s­ki.

Gdy polscy żołnierze od 1 wrześ­nia toczyli hero­iczny bój z niemiecki­mi wojska­mi, sowiec­cy baj­cy, na rozkaz zbrod­niarza Stali­na, zadali śmiertel­ny cios osłabionej Polsce.

Kto chce zapoz­nać się z kulisa­mi i prze­biegiem tej zbrod­niczej agresji, temu pole­cam do obe­jrzenia film z kanału TVP His­to­ria Cios w ple­cy.

Naprawdę warto poświę­cić niecałą godzinkę. Odd­ać hołd wielu bez­imi­en­nym, zapom­ni­anym obroń­com naszej wschod­niej grani­cy.

Teo­re­tyk -który zamieś­cił ten film na YouTube napisał bard­zo dobrą rekomen­dację:

Film jest udaną próbą całościowego przedstawienia podłoża, przebiegu i następstw napaści Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku. Zawiera wiele wstrząsających, nigdy w Polsce nie publikowanych, archiwalnych zdjęć filmowych i fotograficznych. Obrazuje propagandę i antypolskie działania ZSRR, podjęte zaraz po przegranej wojnie 1920 roku. Przedstawia zbrojną agresję i represje wobec obywateli Rzeczpospolitej. Autor filmu wykorzystał również nieznane zdjęcia przedstawiające wymierzone przeciw Polsce współdziałania Niemiec i ZSRR oraz dokumenty i relacje pokazujące przebieg walk z radzieckim najeźdźcą na froncie i w podziemiu.

 

 

2 myśli na temat “Cios w plecy — 17 wrzesień 1939 r.

 • 14 września 2014 o 23:24
  Permalink

  Witam 17 09 trage­dia dla Pol­s­ki. Układ Ros­ja-Niem­cy. Moskal pokazał swo­je zbrod­nicze oblicze

  Odpowiedz
  • 15 września 2014 o 00:15
   Permalink

   Dzięku­ję! Dokład­nie… sąsiedzi wyko­rzys­tali naszą słabość… z okru­cieńst­wem.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *