Do Siego Roku 2017! Oby nam się dobrze działo!

1 stycznia 2016 roku, życzę Wam i sobie abyśmy w zdrowiu, szczęściu i w niepomniejszonym składzie doczekali do siego roku 2017!

Czego oczeku­ję od tego nowego roku? Tak zupełnie proza­icznie, to chci­ałbym aby zdrowie się nie pogorszyło. Lata lecą i zrozu­mi­ałe, że… na pochyłe drze­wo każ­da koza skacze 😉 Chy­ba rozu­miecie, że emoc­je, które zafun­dował mi Paździoch, nie spłynęły po mnie, jak woda po kaczce. Do koń­ca wal­ki o prawdę, o ustal­e­nie, kto kogo skrzy­wdz­ił, jeszcze dale­ka dro­ga. Na początku roku spodziewam się decyzji Sądu Najwyższego w spraw­ie kasacji moich wyroków w Sądzie Pra­cy. Szan­sę na kasację oce­ni­am na 50%. Wiem, że w tym sporze, to ja mam rację na 100% ale wiem także, że wyroków sądowych nie fer­u­je Bóg a  zwyk­li śmiertel­ni­cy.

Pisząc szcz­erze, to nie wiem jaki wyrok SN był­by dla mnie korzyst­niejszy. Uznanie kasacji, to powrót do olsz­tyńs­kich układów, małe nadzieje na spraw­iedli­wy wyrok i duże praw­dopodobieńst­wo, że moja sprawa trafi w ręce kole­siów. Odrzuce­nie kasacji, to kilkulet­nie oczeki­wanie na wyrok Europe­jskiego Try­bunału Praw Człowieka ale duże nadzieje na spraw­iedli­wy wyrok i pewność, że sprawa trafi w czyste ręce.

Lato 2016 roku będzie… emocjonu­jące. Mis­tr­zost­wa Europy w piłce nożnej we Francji mam zami­ar przeżyć nie “on line” przed tv a na sta­dionach 😉 Przed telewiz­orem zasiądę by emocjonować się Igrzyska­mi Olimpi­jski­mi w Rio. Na IO w 2020 do Tokio polecę jak dożyję i jak ETPC przyz­na mi należne odszkodowanie za doz­nane krzy­wdy 😉

Do życzeń Do siego roku dołączam już trady­cyjnie utwór Mija rok Czer­wonych Gitar, kom­pozy­c­ja Sew­ery­na Kra­jew­skiego, słowa Krzyszto­fa Dzikowskiego. Tekst utworu odd­a­je z grub­sza mój obec­ny nas­trój… pomi­mo perypetii z życiem mogę stwierdz­ić, że 2015 rok, to był kole­jny dobry rok!

Tyle darów rok nam przyniósł, pszczołom łąki kwiatów pełne,
Ludziom dał łany zbóż, zbożom dał pełen kłos,
Przykrył pola płachtą śniegu, aby zimą odpoczęły.
Myślisz ty, myślę ja, co nam rok miniony dał.

To był rok, dobry rok z żalem dziś żegnam go.
Miejsce da nowym dniom stary rok, dobry rok.

Mija dla nas dniem szczęśliwym, w którym znów jesteśmy razem.
Nieraz nam smutek niósł, nieraz nam radość niósł.
Pierwszej gwiazdy dziś zapytaj, co następny rok przyniesie.
Czekam ja, czekasz ty północ już — zegar zaczął bić.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *