Cleo nie porywa! Wieje za słabo!

Dzisiaj po raz pierwszy obejrzałem nowy klip spółki Donatan & Cleo zatytułowany Sztorm.

Jest to kole­jny, już 6 singiel ze studyjnego albu­mu pro­du­cen­ta muzy­cznego Witol­da Cza­mary i piosenkar­ki Joan­ny Klep­ko Hiper/Chimera.

Album ukazał się 7 listopa­da i dzię­ki przed­sprzedaży już uzyskał sta­tus złotej pły­ty sprzeda­jąc się w 15 tysią­cach egzem­plarzy. Sądząc po iloś­ci wyświ­etleń klipu na You Tube (pon­ad 2 600 000 w ciągu 7 dni) to artyś­ci mogą już odtrąbić sukces komer­cyjny i tego singla.

Jed­nak ja śmiem wąt­pić aby najnowszy klip osiągnął poziom pop­u­larnoś­ci poprzed­nich klipów. Brać nagrana z udzi­ałem olsz­tyńskiego zespołu Enej już zbliża się do 18 mln wyświ­etleń po 2 miesią­cach dostęp­noś­ci a sztan­darowy hit due­tu My Słowian­ie przekroczył 50 mln wyświ­etleń w ciągu roku.

Utwór jest… bal­ladą, w odbiorze której najważniejszy jest głos wokalist­ki. Nieste­ty jak na mój gust to wokal Cleo nie sprawdza się w nas­tro­jowym utworze tak dobrze, jak w dynam­icznych utworach.

Wolę słuchać jej zadziornego, ener­gicznego gło­su popartego dynam­iczną ekspresją ciała. Zami­ast oglą­da­nia wymachi­wa­nia ręko­ma, wolę popa­trzeć na plen­ery, w których krę­cony był klip. Czyż­by to nasze Mazury? Może ktoś z Was rozpoz­na te oko­lice.

Z pewnoś­cią utwór nada­je się na imprezy inte­gra­cyjne, na ich końcówkę, kiedy to nogi już są zmęc­zone i ciało doma­ga się chwilowego relak­su w ramionach part­ner­ki 😉 … i wtedy moż­na razem zaśpiewać:

Pokonam sztorm! Kiedy jesteś obok. Uzupełniasz sobą. Uzupełniasz sobą mnie.

 

 

4 myśli na temat “Cleo nie porywa! Wieje za słabo!

 • 29 listopada 2014 o 21:00
  Permalink

  Mnie ten utwór uwiódł i nucę od kilku dni. Teledysk jest przepiękny. Ludowość/ etno/ biały śpiew ide­al­nie wkom­ponowane we współczes­ny liryczny pop. BRAĆ była idio­ty­cz­na na poziomie tek­stu, obraźli­wa dla mnie jako Pola­ka i dlat­ego bard­zo scep­ty­cznie pod­szedłem do nowej propozy­cji Donatana i Cleo. Ale zakochałem się 🙂

  Odpowiedz
  • 30 listopada 2014 o 12:53
   Permalink

   Dzięku­ję! Gdy­by wszys­tko podobało się wszys­tkim w jed­nakowym stop­niu to świat był­by nie do zniesienia! 😉

   Odpowiedz
 • 25 listopada 2014 o 00:45
  Permalink

  Hicior z tego raczej nie będzie ale najlepiej pokaże to czas.

  Odpowiedz
  • 25 listopada 2014 o 11:27
   Permalink

   Dzięku­ję! Rzeczy­wiś­cie czas najlepiej wery­fiku­je piosen­ki… 🙂

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *