Miało być pięknie! Jest źle! Nie wierzymy władzy! Elżbieta Kończyk

7 kwietnia 2017 r. w olsztyńskim Zajeździe Eljan, odbyło się spotkanie grupy społeczników z mieszkańcami “strefy zero”, najbardziej narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń, które będzie emitować spalarnia śmieci.

Swo­ją prawdę o odd­zi­ały­wa­niu na otocze­nie już funkcjonu­jącego ZGOK-u, przed­staw­iła sąsi­ad­ka tej “pach­nącej inwest­y­cji” Elż­bi­eta KończykSkrót wypowiedzi, całość do obe­jrzenia:

Roz­maw­ial­iśmy z władza­mi Olsz­ty­na. Pytal­iśmy jak to będzie wyglą­dało. Otrzy­małam pisemne zaw­iadomienia, że będzie: czys­to, pach­ną­co. Będzie tak nor­mal­nie, nie będzie śmieci, nie będzie smro­du, nie będzie trwałych odpadów. Nieste­ty. Srodze się zaw­iedliśmy. W zeszłym roku to dość dobrze funkcjonowało. Lubię roz­maw­iać z ludź­mi, więc wychodz­iłam do nich: jak tam w pra­cy? Za głowę się łapią. Krzy­czą, że jest źle zor­ga­ni­zowane, że nie umieją tam prowadz­ić tej dzi­ałal­noś­ci. Tak tam śmierdzi, i tak dusi, że za płu­ca się łapią, kas­zlą… Jest źle! 

Obiecy­wano, że nie będzie seg­re­gowni, że od razu będą suszyli, będą przetwarza­li. Okaz­je się, że dużo ludzi pracu­je bezpośred­nio przy sor­towa­niu… Te smrody idą bezpośred­nio do nas. 

Następ­na sprawa bard­zo waż­na to odpady gabary­towe. To wszys­tko leży. To wszys­tko było odkryte. Dopiero ter­az zaczęli robić jakieś pło­ty. Po wiel­kich dyskus­jach, prośbach. Źle zor­ga­ni­zowali wszys­tko. Dlaczego otwier­a­ją i wietrzą? Dlaczego leżą odpady trwałe. Niedłu­go szczury będą sunęły jeziorem do nas, może do Ratusza? 

Elżbieta Kończyk: Dlatego nie wierzymy teraz władzy! Muszą zamknąć albo poprawić tą działalność! Jak możemy się zgodzić na spalarnię? Też będziemy oszukani! Musimy się trzymać, musimy sobie pomagać!

ZGADZASZ SIĘ NA BUDOWĘ SPALARNI ŚMIECI W OLSZTYNIE?
404 votes · 27 answers
GŁOSUJ

 

2 thoughts on “Miało być pięknie! Jest źle! Nie wierzymy władzy! Elżbieta Kończyk

 • 10 kwietnia 2017 at 11:42
  Permalink

  Widzę, że PiS chce czer­pać korzyść z protes­tu mieszkańców!

  Reply
  • 10 kwietnia 2017 at 14:28
   Permalink

   Dzięku­ję! No cóż… do wszys­tkiego trze­ba mieć nosa! PiS w tym wypad­ku wyraźnie czu­je, że coś w tej inwest­y­cji władz mias­ta… strasznie śmierdzi, nie tylko kałłem! 😉

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *