Miało być pięknie! Jest źle! Nie wierzymy władzy! Elżbieta Kończyk

7 kwietnia 2017 r. w olsztyńskim Zajeździe Eljan, odbyło się spotkanie grupy społeczników z mieszkańcami “strefy zero”, najbardziej narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń, które będzie emitować spalarnia śmieci.

Swo­ją prawdę o odd­zi­ały­wa­niu na otocze­nie już funkcjonu­jącego ZGOK-u, przed­staw­iła sąsi­ad­ka tej “pach­nącej inwest­y­cji” Elż­bi­eta KończykSkrót wypowiedzi, całość do obe­jrzenia:

Roz­maw­ial­iśmy z władza­mi Olsz­ty­na. Pytal­iśmy jak to będzie wyglą­dało. Otrzy­małam pisemne zaw­iadomienia, że będzie: czys­to, pach­ną­co. Będzie tak nor­mal­nie, nie będzie śmieci, nie będzie smro­du, nie będzie trwałych odpadów. Nieste­ty. Srodze się zaw­iedliśmy. W zeszłym roku to dość dobrze funkcjonowało. Lubię roz­maw­iać z ludź­mi, więc wychodz­iłam do nich: jak tam w pra­cy? Za głowę się łapią. Krzy­czą, że jest źle zor­ga­ni­zowane, że nie umieją tam prowadz­ić tej dzi­ałal­noś­ci. Tak tam śmierdzi, i tak dusi, że za płu­ca się łapią, kas­zlą… Jest źle! 

Obiecy­wano, że nie będzie seg­re­gowni, że od razu będą suszyli, będą przetwarza­li. Okaz­je się, że dużo ludzi pracu­je bezpośred­nio przy sor­towa­niu… Te smrody idą bezpośred­nio do nas. 

Następ­na sprawa bard­zo waż­na to odpady gabary­towe. To wszys­tko leży. To wszys­tko było odkryte. Dopiero ter­az zaczęli robić jakieś pło­ty. Po wiel­kich dyskus­jach, prośbach. Źle zor­ga­ni­zowali wszys­tko. Dlaczego otwier­a­ją i wietrzą? Dlaczego leżą odpady trwałe. Niedłu­go szczury będą sunęły jeziorem do nas, może do Ratusza? 

Elżbieta Kończyk: Dlatego nie wierzymy teraz władzy! Muszą zamknąć albo poprawić tą działalność! Jak możemy się zgodzić na spalarnię? Też będziemy oszukani! Musimy się trzymać, musimy sobie pomagać!

Zgadza­sz się na budowę spalarni śmieci w Olsz­tynie?
39  answers
GŁOSUJ

 

2 myśli na temat “Miało być pięknie! Jest źle! Nie wierzymy władzy! Elżbieta Kończyk

 • 10 kwietnia 2017 o 11:42
  Permalink

  Widzę, że PiS chce czer­pać korzyść z protes­tu mieszkańców!

  Odpowiedz
  • 10 kwietnia 2017 o 14:28
   Permalink

   Dzięku­ję! No cóż… do wszys­tkiego trze­ba mieć nosa! PiS w tym wypad­ku wyraźnie czu­je, że coś w tej inwest­y­cji władz mias­ta… strasznie śmierdzi, nie tylko kałłem! 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *