Errare humanum est

No i po bólu! Eliminacje były przeprowadzone bardzo sprawnie.

Ci co biorą udzi­ał w takich castin­gach, wiedzą o czym piszę. Częs­to taki cast­ing to długie godziny wyczeki­wa­nia na 5 min­ut roz­mowy, czy wypełnie­nie tes­tu wiedzy.

Tym razem godz­i­na była ściśle określona, i jak przy­było się ciut wcześniej, to wypełnie­nie anki­ety odby­wało się przed wyz­nac­zoną godz­iną.

Następ­nie z doku­men­ta­mi pobier­ało się numerek — jak na pocz­cie lub w banku — i pozostawało krótkie oczeki­wanie na właś­ci­wą roz­mowę kwal­i­fika­cyjną przed kamerą.

Trady­cyjnie kil­ka słów o sobie, życio­rys, rodz­i­na, zain­tere­sowa­nia i oczy­wiś­cie test wiedzy. Praw­ie tak, jak przy nagra­niu studyjnym.

Jak się zat­niesz to… nie ma zmiłuj się. Nagranie obe­jrzy pro­du­cent i bye, bye… udzi­ał w tele­turnieju.

Z pewnoś­cią ciekawi Was jak wypadliśmy my: ja i cór­ka. Moim zdaniem OK. Ale oso­biste wraże­nie może być mylące, i to zostanie zwery­fikowane w sierp­niu, bo wtedy odbędą się nagra­nia serii, która przewidziana jest do emisji tej jesieni. Pozosta­je czekać…

Sam do siebie mam tylko pre­ten­sję, że w parę sekund nie przy­pom­ni­ałem pol­skiego brzmienia łacińskiej sen­tencji errare humanum est … no cóż, to było klasy­czne zacię­cie… po dłuższej chwili już wiedzi­ałem!

Errare humanum est… mi pozostaje nadzieja, że błądzić jest rzeczą ludzką  😉

 

12 myśli na temat “Errare humanum est

 • 28 września 2015 o 22:59
  Permalink

  Witam. Miał Pan nagranie w siedz­i­bie Ende­molu, czy jeszcze na Woron­icza?

  Odpowiedz
  • 29 września 2015 o 22:13
   Permalink

   Dzięku­ję! Nieste­ty jak się okaza­ło… pro­du­cent nie wybrał nas do nagra­nia… nie tym razem 😉

   Odpowiedz
 • 9 czerwca 2015 o 19:54
  Permalink

  Witam, mógł­by Pan udzielić troszkę wiecej infor­ma­cji na tem­at prze­biegu castin­gu? Ile trwał? O co pytano? Jak wyglą­da test wiedzy? 🙂

  Odpowiedz
  • 9 czerwca 2015 o 20:18
   Permalink

   Dzięku­ję! Do “Postaw na mil­ion” to były dosłown­ie chy­ba 4 pyta­nia, takie jak pada­ją w pro­gramie… i tyle. Bardziej od odpowiedzi liczy się wraże­nie jakie odniesie pro­du­cent po obe­jrze­niu nagranego mate­ri­ału… i tyle 🙂 My nieste­ty nie dostal­iśmy się, radzę próbować — powodzenia!

   Odpowiedz
   • 11 czerwca 2015 o 20:43
    Permalink

    A czy jeśli chodzi o pyta­nia wied­zowe, mamy jakieś wari­anty odpowiedzi? Czy same powin­nyśmy wymyślić praw­idłową odpowiedź? 🙂

    Odpowiedz
    • 11 czerwca 2015 o 21:41
     Permalink

     Dzięku­ję! Tak jak w pro­gramie: pytanie i cztery odpowiedzi 🙂

     Odpowiedz
 • 5 sierpnia 2014 o 11:22
  Permalink

  Dostałeś już infor­ma­c­je doty­czącą nagra­nia?

  Odpowiedz
  • 5 sierpnia 2014 o 12:54
   Permalink

   Nieste­ty jeszcze nie… pewnie nici z nagra­nia 🙁 Poz­draw­iam.

   Odpowiedz
 • 11 czerwca 2014 o 17:26
  Permalink

  Byłeś na 12 ? 8.06.
  Na ile pytań nie udało Ci się nie odpowiedzieć?
  Czy Ciebie też bom­bar­dowano praw­ie 40 pyta­ni­a­mi?

  Odpowiedz
  • 11 czerwca 2014 o 17:42
   Permalink

   Dzieku­ję! Byłem na 10,30. Pytań nie liczyłem ale rzeczy­wiś­cie było ich… dużo 🙂 Odpowiedzieliśmy na wszys­tkie 🙂 z tym, że chy­ba na kil­ka błęd­nie 🙁

   Odpowiedz
 • 9 czerwca 2014 o 18:42
  Permalink

  Inni nie dość, że nie wiedzą co to znaczy to jeszcze z błądzenia zro­bili sposób na życie.

  Odpowiedz
  • 9 czerwca 2014 o 19:23
   Permalink

   Dzięku­ję! No cóż… wol­noć Tomku w swoim domku 🙂

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *