Erwin Kruk nie żyje. Pokój jego duszy

Wczoraj, w wieku 75 lat, w jednym z olsztyńskich szpitali zmarł Erwin Kruk, Honorowy Obywatel Olsztyna, pisarz, poeta, dziennikarz, senator I kadencji (1989–1991), ze względu na zasadniczą tematykę swojej twórczości, uznawany za najwybitniejszego pisarza mazurskiego. 

Oso­biś­cie nie dane mi było poz­nać Erwina Kru­ka. Także jego twór­c­zość to dla mnie ter­ra incog­ni­ta… nieste­ty.

Jed­nak z uwa­gi na powszech­nie znane zasłu­gi dla roz­wo­ju Zie­mi Olsz­tyńskiej po II wojnie świa­towej, składam szczere kon­do­lenc­je rodzinie Zmarłego.

Erwin Kruk nie żyje. Pokój jego duszy i niech mu ziemia lekką będzie.

Więcej o Erwinie Kruku i komen­tarze po jego śmier­ci, może­cie przeczy­tać klika­jąc na poniższy link.

Zmarł poeta i pis­arz, uznawany za “mazurskie sum­ie­nie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *