Funkcjonariusz KwP Olsztyn przekracza uprawnienia?

Trzy dni temu obserwowałem przebieg pikiety pod Urzędem Wojewódzkim z hasłem przewodnim: Stop brutalnym działaniom policji. Trochę na poważnie, ale i trochę dla żartu, zaproponowałem uczestnikom pikiety, aby następna demonstracja odbyła się pod hasłem: Stop brutalnym i bezprawnym działaniom policji! Tak też zatytułowałem tamten wpis. Życie szybko dopisało dalszy ciąg tej historii.

To, że w Komendzie Wojew­ódzkiej Policji w Olsz­tynie — moim zdaniem — czołowym przestępcą w mundurze jest funkcjonar­iusz, Zastęp­ca Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji w Olsz­tynie mł. insp. Adam Kall, wiem już od pon­ad dwóch lat. A, że naduży­wa stanowiska dla real­iza­cji pry­wat­nych potrzeb to wiedzą wszyscy ci, których los z nim zetknął. Nawet Proku­ra­tor już mu wytknął — po moim zaw­iadomie­niu — że przekroczył swo­je uprawnienia w sto­sunku do Naczel­ni­ka Wydzi­ału Łącznoś­ci i Infor­maty­ki.

Nimb żołnierza  Dzi­ałoszyńskiego jeszcze wtedy dzi­ałał i przełożeni Adama Kall zgod­nie orzek­li, że Proku­ra­tor nie ma nic do gada­nia, a ten burak warsza­ws­ki jest wyp­isz wymaluj… jak szef, to kto ośmieli się wszcząć — w sto­sunku do niego — postępowanie dyscy­pli­narne, czy wyjaś­ni­a­jące? Przy­pom­i­nam, że nawet gdy w sądzie udowod­niłem, że Adam Kall skutecznie zas­traszył Jac­ka Stankiewicza, to ani jego przełożeni, ani BSW, ani Proku­ratu­ra nie kiwnęła nawet pal­cem, by cho­ci­aż dać mu prze­strogę… że źle się bawi 😉

Bizancjum stwor­zone przez sze­fa w KGP, pewnie było natch­nie­niem dla poczy­nań Adama Kall w Olsz­tynie. Tym razem, ja nie składałem zaw­iadomienia do proku­ratu­ry, tylko jak przys­tało na dzi­en­nikarza, infor­mowałem społeczeńst­wo o nowych wyczy­nach Adama Kall, poprzez wiado­moś­ci mailowe i wpisy na blogu i face­booku. Zas­tanaw­iałem się, kiedy zostanę znów oskarżony o… pomówie­nie Adama Kall. A tu proszę. Odbier­am wczo­raj pocztę i jest list z Proku­ratu­ry, która zaw­iadamia mnie, że:

postanowieniem Prokuratora Rejonowego Olsztyn Południe w Olsztynie z dnia 16 maja 2016 r. wszczęte zostało śledztwo… w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie nie później niż do 04.02.2016 r. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w ten sposób, iż podczas prowadzenia robót budowlanych we wpisanym do rejestru zabytków budynku nr 4 usytuowanym w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3… polecił przebudowę pomieszczeń biurowych na mieszkanie służbowe bez zapewnienia ochrony konserwatorskiej tego obiektu, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.

Ktoś może powiedzieć… pryszcz! OK. Ale dla mnie ten pryszcz jest oznaką, że jed­nak coś drgnęło! Wresz­cie i Proku­ra­tor zauważył, że tak ewidentne łamanie prawa przez funkcjonar­iusza Policji, wyma­ga pochyle­nia się nad tą sprawą. Kro­pla drąży skałę. Jak Proku­ra­tor pogrze­bie w pro­jek­cie remon­tu, jego kosz­to­rysie, zasadach finan­sowa­nia — wyko­rzys­tanie środ­ków z UE — to może ten pryszcz urosnąć do dużego wrzo­du. Przy­pom­nę… Al Capone nie poszedł siedzieć za morder­st­wa, które zle­cał, a garował za podat­ki.

Czy funkcjonariusz KWP w Olsztynie przekroczył uprawnienia w tym wypadku? Czy jest to Adam Kall? Czy wrobią w to innego funkcjonariusza lub urzędnika KWP w Olsztynie? Czy dalej strach przed warszawką będzie paraliżować prawe myślenie podwładnych? Zobaczymy co z tego wyciśnie Prokurator. Ku Prawdzie będzie trzymać rękę na pulsie i nie przewiduję… szybkiego umorzenia śledztwa. Adamie Kall, może czas wyciągnąć raport z biurka, bo chyba w tym roku, to już nie przypną kolejnego kałowego medalu? 😉 Tomaszu Klimek, masz chroniczny katar, że nie czujesz… smrodu? 😉

4 myśli na temat “Funkcjonariusz KwP Olsztyn przekracza uprawnienia?

 • 4 czerwca 2016 o 10:53
  Permalink

  Gdy­by wszys­t­kich tych polic­jan­tów, którzy naduży­wa­ją władzy wyp­ierdalano do cywila to nie było­by komu łapać bandytów. Smutne ale prawdzi­we. Poz­draw­iam wojown­i­ka o prawdę. W policji nawet w statystykach jej nie zna­jdziesz ale życzę powodzenia w tej walce z wia­traka­mi!

  Odpowiedz
  • 5 czerwca 2016 o 10:41
   Permalink

   Dzięku­ję! Gdy­by… gdy­by… Gdy­bolo­gia to pięk­na dziedz­i­na nau­ki 😉 Poz­draw­iam!

   Odpowiedz
 • 2 czerwca 2016 o 13:26
  Permalink

  Stanisław­ie pewnie ten twój kałł ter­az żału­je że nie zaap­likował ci jed­nak cyk­lonu b

  Odpowiedz
  • 2 czerwca 2016 o 16:58
   Permalink

   Dzięku­ję! Żału­je? Najwyżej jest wkurw… na mak­sa, że wszyscy już wiedzą jakim jest… głupim burakiem 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *