Gdzie dziewczęta i chłopcy z tamtych lat?

Już niedługo, 4 czerwca 2016  70-ty Jubileusz Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku. Dziesięć lat temu, wziąłem udział w nadzwyczaj udanym, 60-tym jubileuszu i tym razem, znów mam szczery zamiar przekroczyć progi szkoły, którą ukończyłem w 1978 roku udanym egzaminem maturalnym.

Nasza klasa na 60-leciu — Dia­men­towym Jubileuszu — była chy­ba najliczniej reprezen­towana ze wszys­t­kich roczników, które ukończyły Tech­nikum Rachunkowoś­ci Rol­nej. Tak jak słyszę, już nieste­ty ząb cza­su robi swo­je i w tym roku, reprezen­tac­ja roczni­ka 1978 na jubileuszu, będzie znacznie skrom­niejsza.

Tym niem­niej, zwracam się do Was — moich czytel­ników — może jest wśród Was ktoś, kto także się wybiera na ten jubileusz z Olsz­ty­na lub okolic. Chęt­nie naw­iążę kon­takt z osoba­mi, które chcą dowiedzieć się, gdzie dziew­czę­ta z tam­tych lat, i gdzie są chłop­cy z tam­tych lat? 😉

Diamentowy JubileuszProszę o kon­takt, tu na blogu lub na moim pro­filu face­bookowym. Oczy­wiś­cie nie chodzi mi tylko o kon­tak­ty, do tych dziew­czyn i chłopców z fotografii. Chęt­nie poz­nam starszych i młod­szych absol­wen­tów TRR lub ZS nr 6 im. Macie­ja Rata­ja w Ełku a żyją­cych aktu­al­nie w ser­cu Warmii i Mazur.

Już dawno nie pro­ponowałem Wam żad­nej zabawy. Ter­az nadarza się okaz­ja. Postaw­ię piwo lub na mój koszt obal­imy coś moc­niejszego z tym z Was, kto jako pier­wszy wskaże mnie na fotografii ilus­tru­jącej wpis (nie tej obok). Oczy­wiś­cie to zabawa dla absol­wen­tów mojej szkoły śred­niej ale z innych roczników. Nagro­da do real­iza­cji pod­czas jubileuszu 😉

Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie czy było tak. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Za chłopcami poszły w świat. Kto wie czy było tak. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Na żołnierski poszli szlak. Kto wie czy było tak. Gdzie żołnierzy naszych kwiat? Czas zatarł ślad. Tam gdzie w polu krzyża znak. Kto wie czy było tak. Gdzie mogiły z dawnych lat? Czas zatarł ślad. Tam gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie czy było tak.

2 myśli na temat “Gdzie dziewczęta i chłopcy z tamtych lat?

 • 28 kwietnia 2016 o 11:11
  Permalink

  Sta­siu, tak się skła­da, że ja jestem Two­ją koleżanką z młod­szej klasy i rozpoz­na­ję Ciebie na tym zdję­ciu. Jak się uda być na jubileuszu, to może poroz­maw­iamy. Poz­draw­iam serdecznie.

  Odpowiedz
  • 28 kwietnia 2016 o 19:02
   Permalink

   Dzięku­ję! To bom­ba!!! Nie spodziewałem się, że ktokol­wiek się odezwie! Jak­by co… to zamaw­iam jeden z tańców na balu! Tylko musisz mnie “zaczepić” bo ja nie kojarzę żad­nej Joli z TRR… nieste­ty 😉 Tym niem­niej równie serdecznie POZDRAWIAM 🙂

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *