Generał Petelicki został zamordowany! Wojciech Sumliński

18 listopada 2017 r. Wojciech Sumliński pojawił się znów w Olsztynie. Tym razem, aby promować swoje dwie nowe książki: Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego i Ksiądz.

Po spotka­niu, z którego będzie moja peł­na relac­ja, zadałem Woj­ciechowi Sum­lińskiemu pytanie:

Wojciechu! Jaka jest Twoja prawda o książce o Petelickim?

Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego

Woj­ciech Sum­lińs­ki:

Nie jest to moja praw­da, tylko jest to po pros­tu praw­da! To są fak­ty! 

A fak­ty doty­czące gen­er­ała Petelick­iego zebrane w opar­ciu o ściśle tajne mate­ri­ały, opa­tr­zone przez wiele lat klauzulą tajem­ni­cy i najwyższej tajnoś­ci, także w opar­ciu o wiedzę pra­cown­ików wywiadu, ludzi którzy znali gen­er­ała Petelick­iego.

W opar­ciu o wiedzę, którą miała Agenc­ja Bez­pieczeńst­wa Wewnętrznego, a którą wydobył mój part­ner przy tej pra­cy major ABW Tomasz Budzyńs­ki, były szef Del­e­gatu­ry ABW w Lublin­ie, są następu­jące: 

Gen­er­ał Petelic­ki nie był tą postacią, za którą uchodz­ił…

Cała odpowiedź Woj­ciecha Sum­lińskiego na załąc­zonym filmie.

Wojciech Sumliński stwierdza, że generał Petelicki został zamordowany! Co doprowadziło do tego, że generał Petelicki stał się kolejną ofiarą seryjnego samobójcy? O tym jest książka Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego. Zapraszam do lektury. Książkę można nabyć także internetowo — z autografem autora — poprzez stronę  sumliński.com.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *