Godzina szczęścia w Olsztynie

W Olsztynie możesz przeżyć godzinę szczęścia!

Jeżeli chcesz przeżyć nieza­pom­ni­aną — podróż w cza­sy, kiedy Pol­s­ka była baśniową krainą, którą rządz­iła dobroć, spraw­iedli­wość i wza­jem­na miłość, gdzie dobro było nagradzane a zło potę­pi­one na wie­ki - to nie włączaj telewiz­o­ra, a 25 lip­ca, w piątek, o godzinie 17:00, przyjdź pod Scenę Staromiejską w Olsz­tynie, by obe­jrzeć spek­takl Godz­i­na szczęś­cia.

To wid­owisko wymyślone, wymar­zone i przy­go­towane przez Mał­gorza­tę Grażynę Kur­min. Warst­wę lit­er­acką wid­owiska stanow­ią wier­sze Marii Zien­tary-Malewskiej. Muzykę skom­ponował Jarek Kor­daczuk. O oprawę plas­ty­czną zad­bała Vanes­sa Kur­min, a całość reży­seru­je Daniel Sauls­ki.  Wid­owisko będzie zaprezen­towane w ramach Dni Jakubowych.

W tym samym dniu, o godz. 22:00 w Kamieni­cy Nau­jack­iej — Olsz­tyn, ul. Dąbrowszcza­ków 3 zostanie zaprezen­towany pro­jekt mul­ti­room Jar­ka Kor­daczu­ka (bra­wo Jarku za akty­wność).

Wys­tąpią: Basia Raduszkiewicz, Ewa Gawrońs­ka, Piotr Banaszek, Andrzej Bukows­ki i autor pro­jek­tu, Jarek Kor­daczuk. Pole­cam oba spek­tak­le — wid­owiska. 

4 myśli na temat “Godzina szczęścia w Olsztynie

 • 23 lipca 2014 o 19:40
  Permalink

  Niczego nie poświę­cam. Cza­sem lubię pomarzyć.

  Odpowiedz
  • 23 lipca 2014 o 22:21
   Permalink

   Dzięku­ję! Ty nie ale inni może mają taki dylemat. To było pytanie/stwierdzenie… reto­ryczne 🙂

   Odpowiedz
 • 23 lipca 2014 o 09:53
  Permalink

  Widzę, że nie tylko mi marzyło się państ­wo Pla­tona albo Tomasza Morusa.

  Odpowiedz
  • 23 lipca 2014 o 11:25
   Permalink

   Dzięku­ję! Czy warto życie poświę­cać na real­iza­cję idee fixe ?

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *