Prof. Grzegorz Kucharczyk w Olsztynie o encyklice Humanae vitae

13 września 2018 r. — Prof. Grzegorz Kucharczyk na zaproszenie klubu Polonia Christiana, w 50 rocznicę publikacji, przybliżył mieszkańcom Olsztyna encyklikę papieża Pawła VI Humanae vitaeO zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego (25.07.1968 r.) — nazywaną przez oponentów: Encykliką od pigułki.

Prof. Grze­gorz Kuchar­czyk:

Encyk­li­ka Humanae vitae to jest wyjątkowy doku­ment, który po pier­wsze: został ogłos­zony w wyjątkowym cza­sie — rok 1968 uważany jest za wyjątkowy, rok sym­bol.

Dru­gi kon­tekst, który spraw­ia, że ta encyk­li­ka jest bard­zo waż­na, trze­ba się nad nią pochylić.

Ponieważ ona, jak chy­ba żaden inny doku­ment mag­is­teri­um Koś­cioła w XX wieku — zwłaszcza w tym okre­sie po II wojnie świa­towej — wzbudz­ił taką falę protes­tu. Moż­na powiedzieć taką falę bun­tu!

Nieste­ty, w reakcji na encyk­likę Humanae vitae ujawnił się sprze­ciw wewnątrz Koś­cioła katolick­iego. Z taką skalą tego sprze­ci­wu wcześniej mag­is­teri­um Koś­cioła się nie spotkało.

Ta his­to­ria się nie skończyła wraz 1968 rok­iem. Reperkus­je tego sprze­ci­wu wobec Humanae vitae - my w jakimś sen­sie — doświad­cza­my tu i ter­az! …

Prof. Grzegorz Kucharczyk nie jest teologiem a historykiem, dlatego jego spojrzenie na encyklikę Humanae vitae jest z pewnością bardziej… obiektywne. Ja przez blisko dwie godziny słuchałem profesora z dużym zaciekawieniem, chociaż materia encykliki wcale nie zapowiadała… dużych emocji. Dziękuję! I zapraszam Was do obejrzenia zapisu filmowego wypowiedzi profesora.

 

 

2 myśli na temat “Prof. Grzegorz Kucharczyk w Olsztynie o encyklice Humanae vitae

 • 16 września 2018 o 13:45
  Permalink

  Stanisław­ie czy sfil­mowałeś dyskusję po wykładzie pro­fe­so­ra i czy ją udostęp­nisz?

  Odpowiedz
  • 16 września 2018 o 14:04
   Permalink

   Dzięku­ję! Nagrałem całe spotkanie… coś jeszcze opub­liku­ję 😉 Zwłaszcza wypowiedź prof. Woj­ciechowskiego — kandy­da­ta na rad­nego Rady Mias­ta Olsz­ty­na z listy KW Kukiz’15.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *