Ja nie obiecuję! Ja działam na rzecz mieszkańców Olsztyna od lat!

W poprzednich wyborach samorządowych kandydowałem na radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To był początek mojej działalności na rzecz lokalnego społeczeństwa. Bez żadnej reklamy, bez wsparcia jakiejkolwiek organizacji czy partii, startując z KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność uzyskałem najlepszy wynik z wszystkich kandydatów… niepartyjnych. 

W tych wyb­o­rach wys­tar­towałem z… czys­tej cieka­woś­ci. Czy moja już pon­ad 4-let­nia dzi­ałal­ność Ku Prawdzie… ku pożytkowi także mieszkańców Olsz­ty­na, zna­jdzie odzwier­ciedle­nie w głosowa­niu?

Przy­pom­nę tylko kil­ka moich prac dzi­en­nikars­kich na rzecz mieszkańców  Olsz­ty­na: Kulisy wal­ki prze­ci­wników budowy spalarni śmieci w Olsz­tynie, Bez­pieczeńst­wo mieszkańców osied­la mniej ważne od… samo­chodów!, Jest niesamow­ity fetor, smród, że nie idzie wytrzy­mać!, STOMIL nigdy nie zginie! Marsz na Ratusz, Rodzi się kole­jne dziecko, rodzi się z nim nowy Wszechświat! Marsz dla Życia i Rodziny, Jeżeli chcesz skon­ać, wystar­czy przyjść na odd­zi­ał ratunkowy!, Jesteśmy trak­towani gorzej niż roba­ki! … i wiele, wiele innych.

Ja nie obiecuję! Ja działam na rzecz mieszkańców Olsztyna już blisko 5 lat!

Real­nie oce­ni­a­jąc, to muszę stwierdz­ić, że jako “dwój­ka” na liś­cie nr 8 KWW Kukiz’15, w okręgu nr 1 — najm­niejszym: Dajt­ki, Grun­waldzkie, Pod­grodzie, Kor­towo, Redyka­jny, Gutkowo, os. Nad Jeziorem Długim, Likusy, Brzeziny — swo­ją szan­sę na man­dat rad­nego oce­ni­am na… 1%.

Dlaczego tak nisko? Dlat­ego, że Olsz­tyn jest… specy­ficznym miastem, w specy­ficznej sytu­acji.

Więk­szość głosów zdobędą komite­ty Pio­tra Grzy­mow­icza i Czesława Jerzego Małkowskiego. Nieste­ty! Mieszkań­cy Olsz­ty­na lubią jak ich Prezy­den­ci… dyma­ją! Obym się mylił. Z rozkoszą przyz­nam się po wyb­o­rach do… pomył­ki!

P. Grzy­mow­icz i C. J. Małkows­ki nic nowego — tak naprawdę — nie mają do zaofer­owa­nia mieszkań­com Olsz­ty­na. Ich propozy­c­je sprowadza­ją się do stwierdzenia: będzie tak jak było za moich rządów!

I sęk w tym, że 80 % mieszkań­com Olsz­ty­na to w zupełnoś­ci wystar­czy! Olsz­ty­ni­a­cy nie chcą zmi­an! Póki wiedzie się im w miarę… dostat­nio, to głęboko w 3D mają propozy­c­je M. Wyp­i­ja, czy każdego innego z pozostałych kandy­datów na Prezy­den­ta Olsz­ty­na. 

Ja mieszkań­com Olsz­ty­na — szczegól­nie tym z okręgu nr 1 — mogę obiecać, że gdy­by stał się przy urnie cud, i zostałbym rad­nym, to będę strażnikiem ich pieniędzy, i  jed­nocześnie ich ręką spraw­iedli­woś­ci!

Generalnie ja nie obiecuję! Ja działam na rzecz mieszkańców Olsztyna już blisko pięć lat. Jeżeli chcecie abym dalej to robił z Waszym mandatem, to zagłosujcie na mnie! Okręg wyborczy do Rady Miasta Olsztyna nr 1, lista nr 8 Kukiz’15, poz. nr 2 — tuż za prof. M. Wojciechowskim.

 

 

2 myśli na temat “Ja nie obiecuję! Ja działam na rzecz mieszkańców Olsztyna od lat!

 • 8 października 2018 o 13:03
  Permalink

  Stanisław­ie wchodzisz w bag­no ale życzę ci tylu głosów byś był rad­nym. Powodzenia

  Odpowiedz
  • 8 października 2018 o 17:32
   Permalink

   Dzięku­ję! No cóż… poli­ty­ka to szam­bo! Wiem! Ale ja nie zamierzam stać z boku… chci­ałbym zamieszać ciut w tym szam­bie. Doświad­cze­nie mam pro­filowe bo od lat toczę walkę z Kałłem 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *