Ja nie widzę żadnych wad u pana prezesa! Stanisław Karczewski

Wazeliny nie lubię — od zawsze — i to w obie strony. Z zasady mówię i piszę PRAWDĘ! W ostateczności, jak nie mogę — z różnych względów — powiedzieć komuś prawdy w oczy, to milczę.

Kon­rad Piasec­ki z Radia ZET, przepy­ty­wał dzisi­aj marsza­ł­ka Sen­atu Stanisława Kar­czewskiego. W pewnym momen­cie z ust dzi­en­nikarza padła proś­ba:

Proszę wymienić dwie negatywne cechy charakteru Jarosława Kaczyńskiego.

I… zaczęło się.

Słuchanie w radiu wypowiedzi marsza­ł­ka nie dostar­cza aż tylu wrażeń 😆 Dopiero obe­jrze­nie fil­mu, z tym frag­mentem wywiadu, daje pełny obraz zachowa­nia się marsza­ł­ka.

Najpierw widać jak marsza­łek włącza szósty bieg dla szarych komórek, a później następu­je… mowa trawa… aby tylko nie odpowiedzieć wprost, na prośbę dzi­en­nikarza.

Te pół­torej min­u­ty stęka­nia, lawirowa­nia i wicia się na krześle, to wzorzec postawy kłam­cy — wazeliniarza. Koń­cowym efek­tem wysiłku intelek­tu­al­nego marsza­ł­ka — po przy­ciśnię­ciu do muru przez Kon­ra­da Piaseck­iego — jest wymóżdżone zdanie:

Ja nie widzę żadnych wad u pana prezesa!

No cóż… marsza­łek ma pra­wo do takiej opinii. Uwierzyłbym w te słowa marsza­ł­ka, gdy­by wypowiedzi­ał je spon­tan­icznie, od razu po proś­bie dzi­en­nikarza.

Pomyślałbym: człowiek niedowidzi, wdz­ięczny za to, że to jemu prezes powierzył tak zaszczyt­ną rolę w Sena­cie. A tak… wysłuchal­iśmy pane­giryk na cześć preze­sa, który jest… niedźwiedz­ią przysługą!

Ter­az cała Pol­s­ka będzie wyśmiewać ide­al­nego preze­sa i pier­wszego wazeliniarza RP 😆 Nie ma poli­tyków bez wad!

Ja nie widzę żadnych wad u pana prezesa! Brawo marszałku! W ten sposób zakomunikował pan całemu społeczeństwu, że w PiS-ie macie w większości aniołów, którym przewodzi PREZES — IDEAŁ — Jarosław Kaczyński. Gratuluję samouwielbienia. Żenada na całą Polskę!

 


 

 

źródło: facebook
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Przyjmując za prawdę twierdzenie marszałka, to trzeba stwierdzić, że IDEAŁ będzie prezesować PiS forever 😆
źródło: facebook
źródło: face­book
źródło: facebook
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! I żeby nie było tak jednostronnie — anty PiS — to przypominam mój wpis i mem Pupa polityka a TV Republika:
alt="Pupa polityka a Telewizja Republika"
fot. źródło: tumbir.com, napisy: S. Olsz­tyn
tomek-gzik
źródło: face­book
 Ku Prawdzie: Dziękuję! “To że mały i pod szafę na stojąco wchodzi” może być super zaletą np. dla… SS!   😆
źródło: facebook
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Dla takich dyskusji jak te powyżej, warto prowadzić blog i dzielić się swoimi przemyśleniami na Facebooku 😆

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *