Jan Gądek — Policja poszukuje zaginionego!

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie proszą o pomoc w odnalezieniu zaginionego 49-letniego Jana Gądka 

Komen­da Miejs­ka Policji w Olsz­tynie prowadzi czyn­noś­ci zmierza­jące do ustal­e­nia miejs­ca poby­tu zagin­ionego Jana Gąd­ka. 49-latek dnia 20.12.2017 r., po godz 17:00, wyszedł z domu przy ul. Ander­sa i do chwili obec­nej nie powró­cił, oraz nie naw­iązał kon­tak­tu z rodz­iną.

Jan Gądek ubrany był w grana­tową, ortal­ionową kurtkę z kap­turem. Kurt­ka posi­adała brą­zowe lamów­ki na manki­etach rękawów, wzdłuż zam­ka głównego oraz na kap­turze.

Pon­ad­to mężczyz­na miał na sobie grana­towe dżin­sy, brą­zowe buty trekingowe, siwą bluzę z kap­turem oraz czarną, dzian­i­nową czap­kę.

Oso­by posi­ada­jące jakiekol­wiek infor­ma­c­je, mogące przy­czynić się do ustal­e­nia miejs­ca poby­tu zagin­ionego, pros­zone są o jak najszyb­szy kon­takt z Komendą Miejską Policji w Olsz­tynie przy ul. Par­tyzan­tów 23 pod nr 997/112 lub z osobą bezpośred­nio prowadzącą czyn­noś­ci poszuki­waw­cze pod nr tel. 605–549-341.

Infor­ma­c­je moż­na również przesyłać mailowo: prasowy@olsztyn.ol.policja.gov.pl 

Tekst: Prasowy KMP Olsztyn

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *