Jarek Kordaczuk — Canzone of 4 pipes

Jarek Kordaczuk — to mój kolega z orlikowego boiska. Dzisiaj odwiedziłem jego facebookową stronę.

Wiedzi­ałem, że Jarek Kor­daczuk jest kom­pozy­torem, że współpracu­je z Basią Raduszkiewicz, na której kon­cer­cie zdarzyło mi się już być. Jed­nak nie znałem, i dalej nie znam więk­szoś­ci jego kom­pozy­cji.

Tym więk­szą przeżyłem dzisi­aj radość z odsłuchanego i obe­jrzanego przed­staw­ienia dyplo­mowego przy­go­towanego do kom­pozy­cji Jar­ka Can­zona 4 rur.

Według opisu zamieszc­zonego na You Tube:

Podstawą przedstawienia jest ścieżka dźwiękowa w wykonaniu muzyka generującego dźwięki z komputera. Wszystkie dźwięki pochodzą z urządzeń i obiektów związanych z wodą: grzejniki, fajki wodne, czajniki, pompy, cysterny, sedes, itp. Niektóre dźwięki zostały dostosowane — dostrojone, ale większość z nich pozostała niezmieniona. Ważnym elementem przedstawienia są efekty wokalne wykonywane na żywo przez czterech śpiewaków. W utworze nie wykorzystuje się żadnych konkretnych słów — moje tłumaczenie z angielskiego.

Jarek Kor­daczuk napisał na Face­booku:

Oto jakie rzeczy robią młodzi ludzie z moimi utworami. Jestem zauroczony! 

Bra­wo Jarku! Bra­wo młodzi ludzie! Mi też się spodobało i dlat­ego piszę o tym, i pole­cam do obe­jrzenia moim Czytel­nikom.

To piękny przykład na przenikanie się lub raczej na współod­dzi­ały­wanie różnych dziedzin sztu­ki na człowieka. Tak trzy­mać!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *