Jazda bez trzymanki Grzegorza Krzysztofa N. radnego Gminy Purda

30 października 2018 r. Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Sienicka wydała wyrok w sprawie Grzegorza Krzysztofa N. — radnego Gminy Purda.

Grze­gorz Krzysztof N. był oskarżony o to, że w lipcu 2017 roku szarżował ciąg­nikiem ursus C-330 po drodze pub­licznej, pojaz­dem niedo­puszc­zonym do ruchu, bez włąc­zonych świateł mija­nia i prze­woz­ił osobę niez­god­nie z przepisa­mi.

Sędzia Sądu Rejonowego Joan­na Sienic­ka nie miała wąt­pli­woś­ci, że Grze­gorz Krzysztof N. dop­uś­cił się zarzu­conego mu czynu, z wyłącze­niem braku świateł mija­nia.

Jaz­da bez trzy­man­ki rad­nego Gminy Pur­da, została wyce­niona na 300 zł… plus kosz­ty 100 zł i opła­ta 30 zł. Wyrok nie jest pra­wom­oc­ny.

Czy rad­ny wniesie apelację? Rad­nego nie było na ogłosze­niu wyroku, także nie mogłem mu zadać pyta­nia: jaka jest Two­ja praw­da o wyroku, i czy będzie apelac­ja?

Jazda bez trzymanki Grzegorza Krzysztofa N. radnego Gminy Purda. Wyrok i ustne jego motywy, do obejrzenia na załączonym filmie.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *