Jedwabne Anatomia Kłamstwa — Ta książka to wołanie o wolność…

20 marca w olsztyńskiej Książnicy Polskiej, odbyło się spotkanie autorskie z dr Ewą Kurek. Na spotkanie z czytelnikami autorka — oprócz znanych już książek — przywiozła swoje najnowsze, pachnące jeszcze farbą drukarską dzieło: Jedwabne Anatomia Kłamstwa.

Ku Prawdzie: Ewo, jaka jest Twoja prawda o książce, która dzisiaj miała premierę tu w Książnicy?

Nie ma moich prawd, pana prawd, czy jakichkol­wiek. Tu są po pros­tu doku­men­ty, które doty­czą kłamst­wa jed­wabińskiego. I tyle. To jest jed­na praw­da.

Te doku­men­ty mówią o dra­maty­cznym stanie badań his­to­rycznych w Polsce. Tego, że my his­to­rycy jesteśmy w niewoli: sędz­iów, proku­ra­torów, min­istrów, poli­tyków.

Ta książ­ka to wal­ka o wol­ność badań his­to­rycznych. Pod­ty­tuł książ­ki: Biała księ­ga cen­zury i bezpraw­ia rządów RP 2001–2017 wobec badań his­to­rycznych.

Całe kłamst­wo jed­wabińskie pow­stało stąd, że rząd Pol­s­ki, na wniosek jed­nego rabi­na, pog­wał­cił wszys­tkie możli­we prawa, Kon­sty­tucję, i od 18 lat nie zezwala na przeprowadze­nie pod­sta­wowych badań his­to­rycznych. 

IPN i wszyscy his­to­rycy mają nad sobą cza­pę poli­tyków, prawników, a jeśli cokol­wiek napiszą nie tak — przykład moja książ­ka o żołnierzach wyk­lę­tych (Zapor­czy­cy 1943–1949), 25 lat temu została ocen­zurowana i jest ocen­zurowana do dziś.

A poli­ty­cy w Dzień Pamię­ci Żołnierzy Wyk­lę­tych ordery sobie przyp­ina­ją! Jak im nie wstyd?!   

Ocen­zurowali słowa mojej książ­ki… ale pal to sześć! Ocen­zurowali słowa Żołnierzy Wyk­lę­tych, a dziś sobie ordery przyp­ina­ją.  

Taki mamy stan badań his­to­rycznych w Polsce. Za to odpowiada­ją nasze kole­jne rządy.

Niby od 89 roku wydawało się nam, his­to­rykom, że wresz­cie będziemy mogli badać to, co należy zbadać i pisać to, co wyni­ka ze źródeł. Nie ma tego. Nie ma wol­noś­ci badań his­to­rycznych.

Ta książ­ka to jest wołanie o wol­ność badań his­to­rycznych w Polsce!

Ku Prawdzie: Zainteresowanych przebiegiem całego spotkania autorskiego z dr Ewą Kurek, zapraszam do stałych wizyt. Jutro odpowiedź Ewy Kurek dla… Jonny’ego Danielsa. A zaczyna się tak: W Polsce co najmniej od XIV wieku każdy polski dziedzic i chłop miał swojego Żyda…

 

 

2 myśli na temat “Jedwabne Anatomia Kłamstwa — Ta książka to wołanie o wolność…

 • 21 marca 2018 o 08:48
  Permalink

  Stanisław­ie a czemu nie pisałeś o przy­jeździe dr Kurek do Olsz­ty­na? Szko­da byłbym

  Odpowiedz
  • 21 marca 2018 o 15:28
   Permalink

   Dzięku­ję! O przy­by­ciu do Olsz­ty­na “wro­ga dobrej zmi­any” nie moż­na było zbyt sze­roko ogłaszać 😉 Jako stały Czytel­nik, z pewnoś­cią doczekasz się moich relacji z tego spotka­nia autorskiego dr E. Kurek.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *