Przyszłam do sądu, by zakończyć nielegalny proceder policji z Dobrego Miasta! Jolanta Kapelan

30 maja 2017 r. na moje pytanie: jaka jest Twoja prawda?, odpowiedziała Jolanta Kapelan.

Jolan­ta Kapelan: … Przyszłam do sądu, gdzie miała się odbyć rozprawa z absurdal­nego wniosku o ukaranie mnie. Gen­er­al­nie chodz­iło o to, że polic­ja w Dobrym Mieś­cie, dzi­ała­ją­ca na zlece­nie, wys­tosowała do sądu wniosek o ukaranie mnie. Nie dając mi możli­woś­ci przy­go­towa­nia się. Nie przesłuchu­jąc w ogóle mnie w tej spraw­ie. Pon­ad­to polic­ja w Dobrym Mieś­cie kła­mała w stwor­zonej doku­men­tacji, że nie staw­iam się na wezwa­nia, pomi­mo praw­idłowego zaw­iadomienia. Co jest absur­dem.

Przyszłam do sądu, aby zakończyć ten niele­gal­ny pro­ced­er dzi­ała­nia pol­i­cyjnego. Sprawa została odroc­zona ze wzglę­du, że nie wszyscy obwinieni w tej spraw­ie, bo został obwin­iony również mój syn, mój mąż — również na pod­staw­ie tak absurdal­nego wniosku  o ukaranie — jed­nak nie wszyscy zostali zaw­iadomieni praw­idłowo, więc sędzia odroczyła rozprawę.

Małe sprostowanie. Rozprawa została odroczona do 18 lipca 2017 roku, a nie jak pada w nagraniu “do 17 lipca 2017 roku”.

Radek Wiśniewski
źródło: You Tube
Dziękuję! Gdyby ukarał… to sam sobie strzeliłby w kolano.  Trzeba o swoje prawa dbać, inaczej zgnoją nas w majestacie prawa 😉
Ryszard Pacak
źródło: Face­book
Dziękuję! Odważna, bo zmuszona do obrony? Normalna kobieta, która walczy o swoją prawdę. Do tego nie jest potrzebna odwaga. Wystarczy mieć poczucie swojej wartości i prawości postawy 😉

 

4 myśli na temat “Przyszłam do sądu, by zakończyć nielegalny proceder policji z Dobrego Miasta! Jolanta Kapelan

 • 31 maja 2017 o 10:14
  Permalink

  Polic­ja w Dobrym Mieś­cie wysłała do Sądu kre­tyńs­ki wniosek o ukaranie mnie i mojej rodziny za to , że rzeko­mo złośli­wie niepoko­ję Prze­mysława M. Zarzu­ty wobec mnie i mojej rodziny to : niepoko­ję go rzeko­mo pokazu­jąc mu środ­kowy palec , obser­wu­jąc jego dom i jeżdżąc za nim samo­cho­dem!. Dobromiejs­ka polic­ja po raz kole­jny przyjęła zlece­nie na nas ( przy­czyny i powody dzi­ałań dobromiejskiej policji będą ujawnione w odpowied­nim cza­sie przez upoważnione oso­by). Zez­na­nia ZBIGNIEWA M. WIESŁAWY M. i rzekomego pokrzy­wd­zonego PRZEMYSŁAWA M. są tak absurdalne i tak niel­og­iczne , że czy­ta­jąc ich treść, aż nie chce się wierzyć , że tzw „wymi­ar spraw­iedli­woś­ci” zaj­mu­je się kimś i czymś takim. Kuri­ozalne zarzu­ty zostały jed­nak przyjęte przez .Sąd IX Wydzi­ał Karny i w wiadomy sposób przepch­nięte na wokandę !. To, że sąd ciąg­nie układ­owy pro­ced­er pró­by niszczenia mojej rodziny i zaj­mu­je się taki­mi sprawa­mi potwierdza wiadomy fakt, o którym już dawno głośno mówił Pan Wice­wo­je­w­o­da Bogusław Owoc, że Sądy w Olsz­tynie to zor­ga­ni­zowana gru­pa przestępcza!!!! cdn

  Odpowiedz
  • 31 maja 2017 o 10:24
   Permalink

   Dzięku­ję! Miejmy nadzieję, że… mimo wszys­tko spraw­iedli­wość zwycięży! Musimy wal­czyć z tą ośmior­nicą do ostat­niej… mac­ki! 😉

   Odpowiedz
 • 31 maja 2017 o 06:07
  Permalink

  PO było grupą przestępczą!” Bestie w czarnych togach zniszczyły niejed­no życie. Tak oto, zupełnie niechcą­cy, Bogusław Biedrzyńs­ki udowod­nił, że po ośmiu lat­ach nieprz­er­wanych rządów PO-PSL Pol­s­ka ist­nieje jako PAŃSTWO PRAWNE równie real­nie, jak grani­ca syryjsko – węgier­s­ka, o której również wspom­i­na Ewa Kopacz. Obo­jęt­ność tej nadzwycza­jnej kasty wobec krzy­wdy ludzi jest poraża­ją­ca. Zbrod­niarze z orła­mi na pier­si­ach nadal orzeka­ją w pol­s­kich sądach. Osądza­my togowych zbrod­niarzy zag­nieżdżonych w pol­s­kich sądach.

  Odpowiedz
  • 31 maja 2017 o 08:59
   Permalink

   Dzięku­ję! Anna? A nie Bogusław? 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *