Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Józef Gdański traci zaufanie!

Jak się dzisiaj dowiedziałem — od mojego związku zawodowego — Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Józef Gdański stracił do mnie zaufanie i planuje rozwiązać wiążącą nas umowę o pracę!

No proszę! Tak jak pisałem. Tęgie głowy zostały zaprzężone do kier­atu i już w piątek wymóżdżyli – utratę zau­fa­nia.

Panie Komen­dan­cie Wojew­ódz­ki Policji w Olsz­tynie nadin­sp. Józe­fie Gdańs­ki, ufałem, że jest pan spoza repub­li­ki kole­siów, a przy­na­jm­niej wierzyłem, że zdobędzie się pan na ciut odwa­gi i choć troszeczkę uprząt­nie swo­je pod­wórko.

Czym pan ryzyku­je? I tak lada moment odeślą pana na zasłużoną emery­turę. Nie warto ode­jść z hon­orem?

Komendant traci zaufanie do mnie —  do sygnalisty — Stanisława Olsztyna.

Rozu­miem, że zau­fanie do zastęp­cy podin­sp. Adama Kalla, który próbował odsunąć mnie od pra­cy w godz­inę od przesła­nia lis­tu, i który zas­traszył mojego przełożonego nad­kom. Jac­ka Stankiewicza, to do niego zau­fanie wzrosło?!

Sol­i­darność stanowiskowa, zawodowa i… repub­likańs­ka 😉 Praw­da z Lis­tu otwartego do Jerzego Dziewul­skiego:

Górą zamordyzm, prywata i republika kolesiów!

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Józef Gdański traci zaufanie a ja informuję, że cnotę utraciłem już dawno, ale niecnotą nie jestem! Ku Prawdzie jestem odstawiany na boczny tor, ale nie jestem wykolejony!

36 myśli na temat “Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Józef Gdański traci zaufanie!

 • 6 marca 2014 o 18:37
  Permalink

  Jak moż­na ufać fir­mie, w której odchodzą takie numery? Ja po aferze z CUL em podz­iękowałem i wybrałem zasiłek przede­mery­tal­ny. Nie mam zami­aru dla paru groszy brać w tym wszys­tkim udzi­ał.

  Odpowiedz
  • 6 marca 2014 o 20:31
   Permalink

   Dzięku­ję! To nie sprawa zau­fa­nia, że ludzie do tej firmy walą drzwia­mi i okna­mi. To sprawa sta­bil­nej pra­cy i pła­cy, i jak się już do niej załapiesz to później coraz trud­niej wyraz­ić swój sprze­ciw wobec jakichkol­wiek niepraw­idłowoś­ci… bo szko­da tracić stałego zarobku dla … idei! Ty jed­nak miałeś alter­naty­wę… ja jak na razie nie mam!

   Odpowiedz
 • 5 marca 2014 o 07:26
  Permalink

  Tylko jed­na oso­ba wybudz­iła się z Matrixa !

  ŻYCZĘ ! panie Stanisław­ie dużo siły w tej walce! . Popier­am Pana w całej roz­ciągłoś­ci.

  ps. pamię­tam Pana jako pra­cown­i­ka w KPP Ostró­da — fachow­ca, na czele z Komen­dan­tem Brud­kiem — o takich logistyków wal­czymy w tej naszej Policji.

  z poważaniem

  Polic­jant!

  Odpowiedz
  • 5 marca 2014 o 15:43
   Permalink

   Serce rośnie, że jed­nak są ludzie i to polic­jant, którzy popier­a­ją mnie i nie boją się podać swo­jego imienia i nazwiska! Oczy­wiś­cie nie podam tego do pub­licznej wiado­moś­ci by Cię nie naraz­ić na jakiekol­wiek przykroś­ci! Wyobraź sobie, że nawet o tym dzisi­aj w pra­cy roz­maw­ial­iśmy! I padł przykład: Sta­siu uważaj, bo na blogu piszą, że Ostró­da cię popiera ale czemu nie pada­ją nazwiska, nie mają odwa­gi? Ja odpowiedzi­ałem, że ja wiem, iż w tej “walce” jestem sam! I tak jak pisałem wcześniej i mówiłem do swoich pra­cown­ików, że od niko­go nie wymagam aby stawał obok mnie! Gdy poleg­nę jak mucha… to smród będzie mniejszy! 🙂

   Odpowiedz
  • 4 marca 2014 o 20:09
   Permalink

   Dzięku­ję Ostró­do! Odwiedza­j­cie mój blog… wspom­nienia z Ostródy też będą! Zresztą już są na stron­ie Scrab­ble 🙂 Poz­draw­iam.

   Odpowiedz
 • 4 marca 2014 o 16:43
  Permalink

  Grat­u­lu­ję odwa­gi.
  Zakupy napewno były celowe, oszczędne, racjon­alne, legalne i efek­ty­wne. Życzę Panu żeby Pana szczerość i odwa­ga nie poszła na marne. Powodzenia

  Odpowiedz
  • 4 marca 2014 o 17:04
   Permalink

   Dzięku­ję bard­zo! Widzę, że Pani też z firmy 🙂 For­muł­ka opanow­na per­fect! Grat­u­lu­ję!

   Odpowiedz
   • 5 marca 2014 o 18:17
    Permalink

    Na pewne pomysły KWP my, w powiat­ach wpły­wu nieste­ty nie mamy. Ps. wyr­wana ze snu wyre­cy­tu­ję bez pomył­ki 😉

    Odpowiedz
    • 5 marca 2014 o 20:19
     Permalink

     Dzięku­ję! Powiedzi­ałbym bardziej dosad­nie, nie macie ŻADNEGO wpły­wu! A powiem tylko tyle, że na pomysły i decyz­je panów AK i KM my też nie mamy wpły­wu… a powin­niśmy 🙂

     Odpowiedz
 • 4 marca 2014 o 08:42
  Permalink

  Dro­gi Sta­siu,
  Paranienor­mal­na rzeczy­wis­tość w jakiej żyje­my w naszej fir­mie jest taka, że za stan­dard uzna­je­my wielkie telewiz­o­ry w gabi­ne­tach wład­ców i oczy­wiś­cie skórzane trony do ich oglada­nia, a w damskiej toale­cie szarych pra­cown­ików kubełek z KFC służy za kosz na śmieci. Foto na życze­nie. Wierzę ze praw­da nie umiera nigdy a Ty z naszym wspar­ciem bedziesz kro­plą co wydrąży skałę.

  Odpowiedz
  • 4 marca 2014 o 15:40
   Permalink

   Dzięku­ję! Tak to się dzieje z wład­ca­mi – odry­wa­ją się od rzeczy­wis­toś­ci, tylko otocze­nie wmaw­ia im, że mają szaty a w rzeczy­wis­toś­ci są … nadzy.
   Dzięku­ję Ci bard­zo, że przyz­nałaś się do firmy 🙂 I jak masz odwagę to przyślij mi foto!

   Odpowiedz
 • 4 marca 2014 o 07:45
  Permalink

  A ją współczu­ję głupo­ty temu PANU niespełnie­nie ambic­je wzięły górę.…

  Odpowiedz
  • 4 marca 2014 o 15:41
   Permalink

   Dzięku­ję kole­siu, że to mi uświadomiłeś! I grat­u­lu­ję jas­nowidzenia. Poz­draw­iam.

   Odpowiedz
 • 3 marca 2014 o 21:47
  Permalink

  Ma odwagę — fakt. Czy to coś pozy­ty­wnego przyniesie — zobaczymy.
  Swo­ją drogą ciekawy jestem jak w całej sytu­acji zachowa­ją się związ­ki zawodowe i Komen­dant z W-wy.
  Trzy­mam kciu­ki i serdecznie poz­draw­iam. Oby, jak wyżej napisano — wojen­ka odniosła oczeki­wany skutek.

  Odpowiedz
  • 3 marca 2014 o 22:11
   Permalink

   Dzięku­ję! Dobrze by było gdy­byś­cie podawali z jakiego mias­ta klika­cie… było­by mi raźniej na duszy gdy­bym wiedzi­ał skąd są ludzie … nieobo­jęt­ni!

   Odpowiedz
 • 3 marca 2014 o 21:39
  Permalink

  Cie­ni­ut­ki czy nie, kon­a­ją­cy czy żywy, z ortografią czy błę­da­mi facet jako jedyny ma odwagę napisać to o czym wszyscy wiedzą!

  Odpowiedz
 • 3 marca 2014 o 21:34
  Permalink

  Zain­tere­suj tym media i zobaczysz dokąd się­ga “układ”. List otwarty to wołanie na puszczy.

  Odpowiedz
  • 3 marca 2014 o 21:49
   Permalink

   Dzięku­ję za radę!

   Odpowiedz
 • 3 marca 2014 o 21:26
  Permalink

  Popier­am jak więk­szość “nor­mal­sów”, choć nie znam warunk­ów tam panu­ją­cych. Ten prob­lem doty­ka też innych insty­tucji nie tylko policji. Nieste­ty Twój głos jest słabo słyszal­ny, to taka lokalna wojen­ka na blogu. Żadne media o tym nie wspom­i­na­ją, więc Two­ja wal­ka będzie tylko cie­ni­utkim głosikiem kon­a­jącego.
  Myślę, że zwol­nić Cię nie zwol­nią, bo każdy nędzny adwokaci­na wybroni Cię z takiego zarzu­tu przed sądem pra­cy, ale życie pewnie Ci uprzykrzą.
  Pode­jrze­wam, że Twoi “koledzy” będą również chcieli dobrać się do komen­tu­ją­cych i choć­by dlat­ego nie liczyłbym na sze­rok­ie popar­cie o ujawnie­niu nie wspom­i­na­jąc.
  Mimo wszys­tko życzę powodzenia i trzy­mam kciu­ki.
  PS. Błędy ortograficzne nie pasu­ją do treś­ci i takiego życio­ry­su, sor­ki 🙂

  Odpowiedz
  • 3 marca 2014 o 21:46
   Permalink

   Dzięku­ję! Człowiek całe życie się uczy! Jak podasz gdzie popełniłem błąd ortograficzny to chęt­nie popraw­ię… polonisty­ki nie kończyłem i obrażal­s­ki nie jestem 🙂

   Odpowiedz
   • 3 marca 2014 o 21:52
    Permalink

    Cyt. “I nie buj­cie się!” Wiem, że to z emocji, bądź poś­piechu. Nie jest to złośli­wość z mojej strony tylko nie pasu­je do oso­by (do całoś­ci blo­ga). Jestem z Tobą 🙂

    Odpowiedz
    • 3 marca 2014 o 22:04
     Permalink

     Naprawdę dzięku­ję bard­zo za repry­mendę! Sam jak przeczy­tałem jeszcze raz swo­je wiado­moś­ci to znalazłem “muzgów”! Para­no­ja!
     A jak jesteś takim bystrym recen­zen­tem to proszę odwiedzaj mnie i przy­wołuj do porząd­ku! Z góry dzięku­ję!

     Odpowiedz
 • 3 marca 2014 o 20:54
  Permalink

  A może jak ten list… ma Ci zaszkodz­ić i ELITA chce Cie zwol­nic to może trze­ba go wyżej wysłać.
  Zas­tanaw­iam się ile osób jeszcze Cie tu wesprze na blogu … czy będą tak odważni … prze­cież nie zro­biłeś tego dla siebie… Poz­draw­iam

  Odpowiedz
  • 3 marca 2014 o 21:15
   Permalink

   Jeszcze raz dzięku­ję! I pon­aw­iam prośbę o wiz­y­ty 🙂 List otwarty do JD wysłałem też do Komen­dan­ta Głównego Policji, no cóż… NO COMMENT 🙂

   Odpowiedz
 • 3 marca 2014 o 20:53
  Permalink

  Trzy­mamy kciu­ki i popier­amy!

  Każdy polic­jant powinien wiedzieć skąd pochodzi poniższy cytat:

  …Ślubu­ję strzec tajem­nic związanych ze służbą, hon­oru, god­noś­ci i dobrego imienia służ­by oraz PRZESTRZEGAĆ ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ.”.

  Odpowiedz
  • 3 marca 2014 o 21:11
   Permalink

   Dzięku­ję! Ja nie potrze­bu­ję znać wyżej przy­toc­zonej roty, wystar­czy zwykła ludz­ka ucz­ci­wość by wiedzieć, że to nie ja zła­małem pra­wo!
   Jak popiera­cie to proszę mnie odwiedzać codzi­en­nie aż do finału 🙂

   Odpowiedz
 • 3 marca 2014 o 19:44
  Permalink

  podzi­wiam za odwagę! i oczy­wiś­cie trzy­mam kciu­ki 🙂

  Odpowiedz
  • 3 marca 2014 o 20:11
   Permalink

   Dzięku­ję! Aby mnie wesprzeć proszę o reg­u­larne, przy­na­jm­niej raz dzi­en­nie odwiedzanie mojej strony, to może moja odwa­ga nie pójdzie na marne!

   Odpowiedz
 • 3 marca 2014 o 18:40
  Permalink

  W KWP jest masa ludzi, którzy myślą tak samo i po cichu trzy­ma­ją kciu­ki za poprawę sytu­acji w bądź co bądź pozy­ty­wnej fir­mie …siedzą jed­nak cicho bo wiado­mo – w naszym pięknym mieś­cie bard­zo trud­no o pracę. Naj­gorsze jest to, że ludzi trak­tu­je się jak dzieci, którym moż­na opowiadać baj­ki z przeko­naniem, że nie widzą rzeczy­wis­toś­ci 🙁

  Odpowiedz
  • 3 marca 2014 o 19:17
   Permalink

   Dzięku­ję! Tak jak napisałem na innej strone nie wal­czę z Policją. Dopó­ki ist­nieje Pol­s­ka, dopó­ty musi i będzie ist­nieć Polic­ja! Nie wal­czę z KWP w Olsz­tynie tylko uważam, że w intere­sie firmy i nas wszys­t­kich leży aby ci co nie potrafią myśleć log­icznie lub wyko­rzys­tu­ją to myśle­nie tylko dla włas­nej korzyś­ci / wygody w tej fir­mie nie pra­cow­ali! I nie bój­cie się! Wszys­t­kich myślą­cych i dzi­ała­ją­cych w intere­sie firmy nie zwol­nią! Bo kto wtedy by za nich pra­cow­ał? 🙂

   Odpowiedz
 • 3 marca 2014 o 18:38
  Permalink

  W KWP jest masa ludzi, którzy myślą tak samo i po cichu trzy­ma­ją kciu­ki za poprawę sytu­acji w bądź co bądź pozy­ty­wnej fir­mie …siedzą jed­nak cicho bo wiado­mo – w naszym pięknym mieś­cie bard­zo trud­no o pracę. Naj­gorsze jest to, że ludzi trak­tu­je się jak dzieci, którym moż­na opowiadać baj­ki z przeko­naniem, że nie widzą rzeczy­wis­toś­ci 

  Odpowiedz
 • 3 marca 2014 o 17:40
  Permalink

  W końcu ktoś odważny co nieco napisał o tym co się dzieję w KWP Olsz­tyn… Polic­jan­ci nie mają papieru ksero, dłu­gopisu i innych pod­sta­wowych rzeczy by móc funkcjonować na służ­bie a taki Komen­dant może mieć 49 calowy telewiz­or za pieniądze budże­towe w swoim mieszka­niu służbowym 🙂 smieszne aż straszne … tylko szko­da mi Ciebie bo z sys­te­mem cięzko wal­czyć

  Odpowiedz
  • 3 marca 2014 o 18:04
   Permalink

   Dzięku­ję! Jeszcze nie prze­grałem! Mam nadzieję, że podob­nie myślą­cych jak ja jest więcej… i się ujawnią! W kupie raźniej 🙂 Po to — między inny­mi — założyłem ten blog.

   Odpowiedz
 • 3 marca 2014 o 16:20
  Permalink

  Chy­ba nie moż­na tak bez powodu rozwiązać umowy o pracę w państ­wowej spółce?

  Odpowiedz
  • 3 marca 2014 o 16:53
   Permalink

   Dzięku­ję za komen­tarz — pier­wszy na moim blogu! Jak nie boisz się ujawnić swoich danych adresowych to przyślij mi je a otrzy­masz podarunek.
   Co do pyta­nia to infor­mu­ję, że KWP nie jest spółką a jed­nos­tką budże­tową i bez powodu rzeczy­wiś­cie się nie zwal­nia! Powód jaki podali to UTRATA ZAUFANIA! Poz­draw­iam

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *