Koncert Noworoczny kolęd i pastorałek Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego

05 sty­cz­nia 2019 roku po wiec­zornej mszy świętej w Koś­ciele pw. Najświęt­szej Maryi Pan­ny Królowej Pol­s­ki i Świę­tych Archan­iołów Michała, Rafała i Gabriela w Olsz­tynie przy ul. Kromera 2a, odbył Kon­cert Noworoczny Kolęd i Pas­torałek Chóru Policji Gar­ni­zonu Warmińsko-Mazurskiego

Na Kon­cert Noworoczny Was i mnie zaprasza­ła Komen­da Wojew­ódz­ka Policji w Olsz­tynie. Ja z zaproszenia sko­rzys­tałem 😉

Wchodząc do koś­cioła starałem się zająć jak najbardziej dogodne do fil­mowa­nia miejsce i tak trafiłem na chór. Pani organ­ist­ka była bard­zo uprze­j­ma i poz­woliła mi na rozłoże­nie staty­wu.

W cza­sie między mszą a Kon­certem Noworocznym uciąłem z organ­istką całkiem miłą pogawęd­kę i dowiedzi­ałem się, że pani już od trzech lat gra na organach w tym koś­ciele, a dojeżdża z… From­bor­ka.

Kon­cert Noworoczny Kolęd i Pas­torałek przy­go­towany przez Chór Policji Gar­ni­zonu Warmińsko-Mazurskiego zain­au­gurował na Warmii i Mazu­rach obchody stule­cia pow­sta­nia Policji Państ­wowej.

Reper­tu­ar składał się ze znanych kolęd i pas­torałek: Cicha noc, Lula­jże Jezu­niu, Gdy się Chrys­tus rodzi, Przy­bieżeli do Betle­jem… itd., które zaprezen­towane zostały w niecodzi­en­nych aranżac­jach.

I tu wpadłem trochę we własne sidła. Prze­by­wa­jąc na chórze, dochodz­ił do mnie dosyć… sko­ma­sowany dźwięk. Obrób­ka w pro­gramie niewiele dała, dlat­ego zamieszczam swo­je tylko dwa nagra­nia.

Patronatem medi­al­nym Kon­cer­tu Noworocznego było Radio Olsz­tyn, dlat­ego w internecie moż­na z pewnoś­cią znaleźć nagranie całego kon­cer­tu w dobrej jakoś­ci.

Po publikacji moich dwóch nagrań z Koncertu Noworocznego,  zostałem poinformowany przez Was o pewnych bardzo ciekawych kulisach powstania i działalności Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego. Ale o tym… w niedalekiej przyszłości 😉 Zapraszam.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *