Konojady 2014 — Zapraszam!

16 — 17 czerwca w Wiejskim Domu Kultury w Konojadach (ok. 120 km od Olsztyna) odbędą się III Otwarte Mistrzostwa Konojad “Oby rżało”  

Dla tych co “nie kuma­ją bazy” wyjaś­ni­am, że są to zma­gania w układa­niu literek na plan­szy czyli w SCRABBLEOprócz emocjonu­ją­cych dwud­niowych zma­gań przy sto­likach orga­ni­za­torzy, Grze­gorz i Sła­womir Łukasik, wraz z sym­pa­ty­czny­mi pani­a­mi z Koła Gospodyń Wiejs­kich zapew­ni­a­ją super wyżerkę za 20 zł za cały turniej (fla­ki, wiejs­ki stół, zna­jdzie się coś dla jaroszy, cias­ta, ciepłe i zimne napo­je, wiec­zorem uwęd­zony prosi­ak, surów­ki).

Odbędzie się też wiec­zor­na impreza plen­erowa w Stan­i­cy Wod­nej w Bachotku. Dla zain­tere­sowanych możli­wość powęd­kowa­nia. Dla kibiców możli­wość obe­jrzenia mundi­alowych meczów w ośrod­ku. Czeka­ją też nagrody za zma­gania sportowe: finan­sowe i rzec­zowe za naj­droższy ruch, naj­droższy ruch związany z „koń­mi”, „skok tygrysa” i inne. Pamiątkowe koszul­ki dla wszys­t­kich uczest­ników.

Szczegóły ofer­ty na stron­ie Pol­skiej Fed­er­acji Scrab­ble. Zachę­cam wszys­t­kich moich czytel­ników do wzię­cia udzi­ału w tej bard­zo atrak­cyjnej imprezie. Szczegól­nie pole­cam jako wyjazd rodzin­ny. Jeżeli nigdy nie gral­iś­cie w turnieju to turniej “Oby rżało” w Kono­jadach poprzez  swo­ją kam­er­al­ność sprzy­ja debi­u­tan­tom. Zapew­ni­am, że “starzy” scrab­bliś­ci z sym­pa­tią odniosą się do wszys­t­kich chcą­cych spróbować swoich sił w układa­niu literek na plan­szy.

Dla zachęty poniżej zamieszczam krótki filmik nagrany przed rozpoczęciem I Mistrzostw Konojad w 2012 roku, w których brałem udział. Wtedy zająłem 20 miejsce na 32 uczestników. Mam nadzieję, że w tym roku będzie rżało lepiej!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *