Kortowiady nie odwołuję! Krystian Filipek

27 października 2017 roku odbyły się wybory nowej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na przewodniczącego RUSS UWM wybrano Krystiana Filipka.

Krys­t­ian Fil­ipek doty­chczas prze­wod­niczył Radzie Wydzi­ałowej Samorzą­du Stu­denck­iego na Wydziale Nauk Tech­nicznych UWM.

Udzielał się także jako koor­dy­na­tor akcji Kor­towo na sportowo.

Jakie wyty­czył sobie cele do real­iza­cji na najbliższe miesiące po wyborze na zaszczytne, ale i bard­zo zobow­iązu­jące stanowisko?

Proszę obe­jrzeć poniższy krót­ki wywiad, który przeprowadz­ił Andrzej Adamow­icz 10 listopa­da 2017 r.

W najbiższym czasie planuję poprawić współpracę na najróżniejszych forach branżowych… Chciałbym wzmocnić pozycję Uniwersytetu na arenie ogólnokrajowej… Kortowiady nie odwołuję! Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsza niż dotychczas! Krystian Filipek

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *