Kossakowie. Biały mazur — Joanna Jurgała-Jureczka

21 listopada 2018 roku w olsztyńskiej Książnicy Polskiej miało miejsce spotkanie z autorką książki Kossakowie. Biały mazur. Joanna Jurgała-Jureczka z pasją i swadą przez prawie godzinę opowiadała o swojej życiowej przygodzie z rodziną Kossaków

Poniżej cytu­ję kil­ka zdań, które z pewnoś­cią zachęcą Was do obe­jrzenia całej, 45 min­u­towej opowieś­ci o rodzinie Kos­saków, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem losów Zofii Kos­sak.

Joanna Jurgała-Jureczka

Odnalazłam w IPN-nie całą spisaną roz­mowę kar­dy­nała Wyszyńskiego z Zofią Kos­sak. Spisaną dzię­ki pod­słu­chom… nieste­ty. Kar­dy­nał miał pod­słuch także w swoich aparta­men­tach pry­wat­nych. Więc wiemy co i kiedy, i jak mówił o Zofii Kos­sak. 

Ludziom się wyda­je, że ona chodz­iła w jakichś zgrzeb­nych stro­jach, bo to pis­ar­ka katolic­ka. Owszem, ona była osobą wierzącą, ubier­a­jącą się dość skrom­nie, ale ele­gancko. To była ślicz­na dziew­czy­na. Ona była niska, drob­na, miała czarne oczy, czarne włosy… 

Tak napisała Zofia Kos­sak: jeżeli wierzysz to musisz zmienić życie, bo inaczej nie wierzysz, tylko chodzisz do koś­cioła! 

Zofia Kos­sak nigdy, tak do koń­ca, nie otrząs­nęła się z tej tragedii. Pod koniec życia napisała w jed­nym z listów tak:

Kiedy dziecko umiera trzeba się trzymać oburącz pewności, że Bóg wie co robi!

Była autorką rozch­wyty­waną.  Miała książ­ki tłu­mac­zone na wiele języków świa­ta, łącznie z japońskim. Bez oręża — książ­ka, za którą o mały włos, otrzy­mała­by Nagrodę Nobla. Książ­ka, która była best­sellerem w Ameryce. Miała być sfil­mowana…

Ona założy słyn­ną Żegotę… Kocha się w niej Kars­ki. Fas­cynu­je się nią Bar­toszews­ki… 

Znalazłam gryps, który wtedy napisała z Paw­ia­ka, wiedząc, że niedłu­go będzie rozstrze­lana:

Kiedy ja umilknę, kamienie wołać będą. Liczy się tylko Bóg i drugi człowiek, reszta… dym.

Maria Kos­sakowa na wieść o śmier­ci Zofii Kos­sak napisała tak:

Kiedy Zofia umarła świat zszarzał i posmutniał, wygląda jakby słońce zgasło.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *