Kto krytykuje PiS, ten działa przeciwko Polsce! Adam Michnik

Olsztyn, 26 października 2017 r. — spotkanie z red. Adamem Michnikiem na temat przestrzeni wolności dla mediów.

Adam Mich­nik: Przestrzeń wol­noś­ci jest również waż­na dlat­ego, że nas ter­az próbu­ją zas­traszyć. Kto kry­tyku­je PiS, ten dzi­ała prze­ci­wko Polsce! Ja przyz­na­ję, że jest odwrot­nie. Kto chwali PiS, ten dzi­ała prze­ci­wko Polsce!

To jest najbardziej złowro­ga, szkodli­wa dla Pol­s­ki for­ma­c­ja, która doszła do władzy od 27 lat. A naj­gorsze jest to, że myśmy poz­wo­lili im wygrać. Nasza wina! Dlat­ego, jeżeli poz­wolimy dru­gi raz, to będzie pod­wój­na wina.

Maciej Nowakowski — redaktor naczelny GW Olsztyn - A paski w TVP Info pomogą im wygrać kolejne wybory, czy wręcz przeciwnie?

A.M.: Nie wiem! Na pewno im pomoże wygrać to, że ich elek­torat jest zdyscy­plinowany pójść do wyborów. Nato­mi­ast elek­torat demokraty­czny jest rozchełs­tany, rozbagniony.

Nie będę chodz­ił na wybo­ry, i tak nie mam wpły­wu na nic. Mogę se na gri­la pójść, na kolację. Umówić się z panienką, z… pasikonikiem. A co będę się męczył? To jest najwięk­szy błąd!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *