Ku bezpieczeństwu na wodzie i nie tylko!

1 maja 2016 r. na olsztyńskiej Plaży Miejskiej obserwowałem prewencyjną prezentację wypadków na wodzie i wysłuchałem porad specjalistów, jak podczas takich zdarzeń zachować się, by uratować życie lub uniknąć poważnych obrażeń. Były także rady przed sezonem letnim dla motocyklistów, kierowców i cyklistów — wszystko ku bezpieczeństwu na wodzie i nie tylko! Całość imprezy relacjonował na żywo, nasz olsztyński oddział TVP3.

Że sprawa bez­pieczeńst­wa na wodzie — i nie tylko — była, jest i cały czas będzie bard­zo waż­na, świad­czą dzisiejsze wiado­moś­ci Zespołu Pra­sowego KWP w Olsz­tynie:

  • Polic­jan­ci z Węgorze­wa wyjaś­ni­a­ją okolicznoś­ci utonię­cia 66-let­niego mężczyzny, mieszkań­ca Węgorze­wa. Wczo­raj pol­i­cyjni wod­ni­a­cy zauważyli na Jeziorze Kir­saj­ty dry­fu­jącą łódź. Jak się okaza­ło, w środ­ku niko­go nie było. Ustalono, że węd­karz wcześniejszego dnia wypłynął na ryby.
  • KPP Iława — Polic­jan­ci ujawnili 3 nietrzeźwych kieru­ją­cych — 2 motorow­era­mi i 1 row­erem. Każdy z nich miał pon­ad 2 promile alko­holu i każdy się wywró­cił.
  • KPP Mrą­gowo — Polic­jan­ci zatrzy­mali do kon­troli 30-lat­ka. Mężczyz­na kierował pojaz­dem mając 0,7 promi­la alko­holu w orga­nizmie. W trak­cie kon­troli okaza­ło się, że podał dane bra­ta. Po ustal­e­niu jego prawdzi­wych danych okaza­ło się, że za mężczyzną wys­taw­ione są 3 listy gończe i ma on do odby­cia karę 2,5 roku pozbaw­ienia wol­noś­ci.
  • KPP Pisz — Zatrzy­mano do kon­troli 18-lat­ka, który kierował trak­torem mając 2 promile alko­holu w orga­nizmie. Dodatkowo ma on akty­wny zakaz prowadzenia pojazdów mechan­icznych. 
  • KMP Elbląg — Kieru­ją­cy samo­cho­dem osobowym potrą­cił 12-lat­ka i odjechał z miejs­ca zdarzenia. Chło­piec odniósł ogólne obraże­nia a polic­jan­ci poszuku­ją świad­ków zdarzenia.
I to nie wszys­tkie niebez­pieczne wydarzenia z Warmii i Mazur, które miały miejsce wczo­raj. W więk­szoś­ci przy­pad­ków, takim zdarzeniom towarzyszy — nieste­ty — alko­hol. Na jego naduży­wanie zwracali uwagę wszyscy spec­jal­iś­ci, którzy wypowiadali się wczo­raj na Plaży Miejskiej. Ku bez­pieczeńst­wu pole­cam obe­jrze­nie załąc­zonego fil­mu, ze szczegól­nym zwróce­niem uwa­gi na rady Macie­ja Rokusa.

Ku Prawdzie życzy Wam — ku bezpieczeństwu — spokojnego, bez zdarzeń nadzwyczajnych, wypoczynku na Warmii i Mazurach. Zachowujmy się z poszanowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa a w znacznym stopniu obniżymy policyjne statystyki.  Ahoj przygodo!

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *