Ku Prawdzie w Sejmie

28 maja 2017 r. w sali kolumnowej im. Kazimierza Pużaka Sejmu RP, odbyła się konferencja na temat: Udokumentowane nieprawidłowości w postępowaniach sądowych oraz prokuratorskich w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej a nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zgłoszona przez Klub Kukiz’15. Organizatorem konferencji był poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko.

I ja tam byłem, i nagrałem wypowiedzi uczest­ników kon­fer­encji z wojew­ództ­wa warmińsko-mazurskiego.

Jako pier­wszy z naszego wojew­ództ­wa wys­tąpił Alfred Sur­ma, którego wypowiedź przed­staw­iłem we wpisie 168 inwalidów okradziono z mieszkań.

Rad­ca prawny Maciej Janows­ki z Olsz­ty­na, przed­staw­ił sprawę afery z wyprowadzaniem nieru­chomoś­ci z majątku SM Pojezierze. Wpis: Parędziesiąt tysię­cy zło­tych…

Mar­i­an Wojtkiewicz próbował zain­tere­sować proku­ra­to­ra sprawą swo­jej wal­ki z władza­mi małej Spółdziel­ni Mieszkan­iowej w Nidz­i­cy.

Iwona Może­jko — jak zwyk­le z grubej rury — powiedzi­ała, co myśli o spółdziel­czoś­ci mieszkan­iowej w Polsce. Pole­ciła uwadze proku­ra­torowi między inny­mi sprawę Bogusława Owoca.

Transmisję całej konferencji można obejrzeć pod tym linkiem: TRANSMISJA. Moje następne wpisy będą. Teraz przedstawiam relację fotograficzną, z pobytu Ku Prawdzie w Sejmie RP, na konferencji w sprawie “udokumentowanych nieprawidłowości” w sądach i prokuraturach w zakresie SM.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *