Kukistów jest ponad 3 miliony!

Kukistów jest ponad 3 miliony! Dla mnie każdy z Was, kto oddał w tych wyborach głos na Pawła Kukiza to… kukista 😉

Uprawnionych do głosowa­nia było pon­ad 30 mln oby­wa­teli RP. Frek­wenc­ja wyniosła ok. 50 %. Na Pawła Kuk­iza zagłosowało 20 % z tych co głosowało, czyli zdeklarowanych kuk­istów w Polsce — na dzień dzisiejszy — jest pon­ad 3 mil­iony!

W mojej komisji głosy rozłożyły się ciut inaczej niż te ogólnopol­skie.

1. Bro­nisław Komorows­ki - 345  2. Andrzej Duda — 216  3. Paweł Kuk­iz — 141 4. Janusz Kor­win-Mikke — 42 5. Mag­dale­na Ogórek — 26 6. Janusz Palikot — 15 7. Grze­gorz Braun — 8 8. Adam Jarubas — 5 9. Mar­i­an Kowal­s­ki — 4 10. Paweł Tana­jno — 3 11. Jacek Wilk — 0

Tak jak pisałem wcześniej, dla Pawła te wybo­ry, to był son­daż. Szukał odpowiedzi na pytanie: czy są zwolen­ni­cy jego sztan­darowego hasła przy­wróce­nia dla szarego oby­wa­tela rzeczy­wis­tego prawa do wyboru na posła konkret­nego człowieka?

To umożli­wia­ją tylko jed­no­manda­towe okrę­gi wybor­cze. Otrzy­mał bard­zo pozy­ty­wny syg­nał i bodziec do dal­szej pra­cy na naszą rzecz!

Oczy­wiś­cie tak wysok­ie popar­cie Pawła Kuk­iza, to także czer­wona kart­ka dla ludzi z obec­nego układu. To  wyrażone przez pon­ad 3 mln ludzi prag­nie­nie rzeczy­wistych zmi­an w naszym życiu poli­ty­cznym.

Pawle tak trzymaj! Teraz praca u podstaw i jesienią idziemy razem… po Polskę!

 

6 myśli na temat “Kukistów jest ponad 3 miliony!

 • 18 maja 2015 o 17:32
  Permalink

  W mojej komisji wyni­ki były następu­jące Duda 395, Kuk­iz 103 , Komorows­ki 81 , Kor­win 23 , Jarubas 12 , Ogórek 9 , Kowal­s­ki 3

  Odpowiedz
  • 18 maja 2015 o 19:44
   Permalink

   Dzięku­ję! A w której to było komisji?

   Odpowiedz
 • 11 maja 2015 o 21:12
  Permalink

  Nie mogę doczekać się jesieni, jak nigdy dotąd 🙂 Boję się tylko, żeby do jesieni jeszcze coś zostało, z tej nasze umęc­zonej Ojczyzny . Cią­gle mam w pamię­ci ” … to państ­wo ist­nieje tylko teo­re­ty­cznie…”

  Odpowiedz
  • 11 maja 2015 o 21:33
   Permalink

   Dzięku­ję! Czy to będzie jesień … NASZA? 🙂 Nadzie­ja umiera ostat­nia 🙂

   Odpowiedz
 • 11 maja 2015 o 07:19
  Permalink

  Bra­wo w jed­noś­ci siła Myślę że wielu niedowiarków uwierzy że zmi­any w kra­ju są konieczne i co najważniejsze razem może­my wiele zro­bić a jest co zmieni­ać Wiara czyni cuda ale trze­ba ją poprzeć dzi­ałaniem Zro­bil­iśmy pier­wszy krok Ja wierzę w mądrość Polaków w Pol­skę nor­mal­ną poz­draw­iam

  Odpowiedz
  • 11 maja 2015 o 14:45
   Permalink

   Dzięku­ję! To jesteśmy razem! Zapraszam do kon­tak­tu aby u pod­staw tworzyć ruch na rzecz JOW-ów. Olsz­tyn jest z Kuk­izem 🙂

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *