Jarosław Kaczyński: Pamiętaj! Lech będzie prezydentem, ja premierem, a ty wtedy będziesz więźniem politycznym!

25 stycznia 2018 roku, podczas spotkania z autorem książki Konstytucja starsza niż myśliszZbigniewem Bujakiem — każdy kto przybył do olsztyńskiej Książnicy Polskiej, mógł pytać się autora o… wszystko.

Jan Rosłan pytał o legi­t­y­mację Sol­i­darnoś­ci. Woj­ciech Kozioł o Gazetę Wybor­czą. Andrzej Adamow­icz zapy­tał się o… przyszłość.

Andrzej Adamowicz:

Co z pańskiego doświad­czenia wróży pan? Z tej zna­jo­moś­ci psy­chologii preze­sa Kaczyńskiego… do czego my w ciągu roku, dwóch, góra trzech dojdziemy?

Zbigniew Bujak:

Taka najprost­sza odpowiedź… Jarosław Kaczyńs­ki nada nam Kon­sty­tucję. W mojej oce­nie nic nie wskazu­je na to, żeby w dąże­niu do tego celu, mogło mu coś przeszkodz­ić.

Kaczyńs­ki chce być zbaw­cą Nar­o­du na emery­turze. Takim zbaw­cą Nar­o­du sta­je się w najlep­szy sposób, nada­jąc Kon­sty­tucję.

 

Później były dywa­gac­je Zbig­niewa Buja­ka o aktu­al­nie obow­iązu­jącej Kon­sty­tucji RP, o kon­sty­tucji Królest­wa Pol­skiego i o… charak­terze Jarosława Kaczyńskiego.

Chcesz wiedzieć do kogo Jarosław Kaczyńs­ki powiedzi­ał, jeszcze w cza­sach nau­ki w liceum ogól­nok­sz­tałcą­cym:

Pamiętaj! Lech będzie prezydentem, ja premierem, a ty wtedy będziesz więźniem politycznym!?

Obe­jrzyj film!

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *