Lepiej być ekstremą, jak ekskrementem! Anna Niszczak

1 marca 2018 roku, odbył się V Olsztyński Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wśród uczestników tego Marszu, nie zabrakło mieszkańców Olsztyna, represjonowanych w okresie stanu wojennego. Anna Niszczak wystąpiła z krótką, ale bardzo emocjonalną przemową. 

Witam Was wszystkich serdecznie!

Chci­ałam powiedzieć, że jestem dum­na, że jestem Polką. Jestem dum­na, że mieszkam w Polsce. Jestem dum­na, że tutaj jesteś­cie, i jestem dum­na z Was! Bo Wy, jako młodzież, jako pier­wsi, pod­jęliś­cie tą sprawę Żołnierzy Wyk­lę­tych. 

Wy szukaliś­cie prawdzi­wych bohaterów, i prawdzi­wych auto­ry­tetów. Wyś­cie ich znaleźli. Znależliś­cie w Ince, znaleźliś­cie w Łupaszce. To Wy byliś­cie pier­wsi! Ter­az niek­tórzy chcą Wam to ode­brać, ale ja pamię­tam. 

Pamię­tam jak młodzież na sta­dionach, pamię­tam jak młodzież w marszach, i pamię­tam jak Wy o tych ludzi się upom­nieli. Jestem dum­na, że chodzi­cie w Marszach Niepodległoś­ci. Bo tak należy! 

Nie daj­cie sobie tego nigdy ode­brać.  Bo to jest Wasze, to Wasze zwycięst­wo. I robi­cie to dla nas,  dla całęj Pol­s­ki. Jestem z Was dum­na, i dzięku­ję serdecznie.

Słysza­łam, że ruchy patri­o­ty­czne mają być zdele­gal­i­zowane. Uważam, że jeśli by tak się stało, to znaczy, że coś w tej Polsce się dzieje nie tak. Nie daj­cie się nazy­wać chuli­gana­mi, bandy­ta­mi.

Jestem więźniem poli­ty­cznym. Zostałam skazana na trzy lata w stanie wojen­nym. Nas też nazy­wano: chuli­gana­mi, nier­oba­mi itd. 

Andrzej Gwiaz­da kiedyś powiedzi­ał tak: lep­iej być ekstremą, jak ekskre­mentem! Dzięku­ję!

Ku Prawdzie: Co tu dodać? Lepiej być ekstremą, jak ekskrementem! Pięknie powiedziane! Brawo pani Anno. Ja sparafrazuję to powiedzenie Andrzeja Gwiazdy na swój użytek: lepiej być z Ekstremą, jak z Kałłem 😉

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *