Charyzmatyczny lider Prawdziwych Obrońców Demokracji tworzy nową partię: Lato!

1 kwietnia 2016 roku Adam Socha — miłośnik ośmiorniczek — na olsztyńskim Starym Mieście ogłosił powstanie nowego ruchu. Hasło mające spajać i poszerzać szeregi ruchu brzmiało: Alimenciarze wszystkich krajów łączcie się! Nie miałem wyjścia — chociaż alimentów nie płacę i od ośmiorniczek wolę krewetki — i ja wyraziłem akces bycia w ruchu Prawdziwych Obrońców Demokracji.

Tym razem Adam Socha nie wytrzy­mał i nie czeka­jąc do kwiet­nia, już dzisi­aj ogłosił:

Akt powoła­nia par­tii LATO.

Charyz­maty­czny lid­er: Adam S.

Hymn: „Lato, lato wszędzie…

Pro­gram: 

1. Po zwycięskich wyborach całe lato od zakończenia roku szkolnego do 1 września będzie okresem urlopowym – płatnym.
2. Dla każdego 13 pensja = uśredniona pensja z 12 miesięcy x 12,
3. Prawdziwa równość płci, jako pierwsze państwo na świecie dzięki inżynierii genetycznej doprowadzimy, iż mężczyźni też będą rodzić a kobietom będą rosły brody.
Pozostałe punkty programu powstaną podczas burzy muzguw na uniwersytetach, w żłobkach, zakładach pracy itp.
Akt założycielski poparli:

… i w takiej wer­sji Akt założy­ciel­s­ki nowej par­tii trafił także do mnie.

Po niecałej godzinie otrzy­małem poniższą wiado­mość:

Hej Szanowni Popieracze Naszej Partii LATO,

1 — Nic tak dobrze nie robi nowej par­tii jak Patronat, czyli Członek Hon­orowy. Pro­ponu­ję: Bro­nio KOMORUSKI.

2 — Bard­zo dobrze wejść na sza­loną i rozchełs­taną scenę poli­ty­czną nad Wisłą, Łyna i Zalewem Wiślanym (nad Zalewem bo nic tak dobrze  nie robi jak “zalanie roba­ka” — w końcu, co robić latem? No i niedłu­go przez nasz kanał na mierzei szy­b­ciej wyr­wiemy się na demon­strację do Bruk­seli!)

3 — No i jeszcze hasło par­tyjne. Już ter­az pro­ponu­ję:

…A JAK TRZEBA, TO NIE BAĆ SIĘ LAĆ ICH DECHĄ…”,

a drugie hasło:

A POLITYK PARTIILATOTO I NA DRZWIACH POLECI DO BRUKSELI NA DONOSY…”

Kto z Szanownych Kandy­datów do Par­tii “LATO” miesz­ka na wsi, niech od razu wyjdzie i policzy ile ma dech w stodole, bo jak niegdyś  kosynierzy na majowe wybo­ry do Par­la­men­tu Europe­jskiego idziemy z DECHAMI! Prze­cież wiado­mo, że tak na pewno wygramy!

Rzecznik pra­sowy Grupy Założy­ciel­skiej Niezwyciężonej Par­tii LATO - Andrzej Dramińs­ki

P.S.  Hasło I Kon­wencji Naszej Wspani­ałej Par­tii:

LATO, LATOCZEKA NA CIEBIENIE BĄDŹ FRAJER DZIAŁAJ RAZEM Z NAMI!

Szanowni Koledzy Założy­ciele!

Daj­cie jak najszy­b­ciej znać: jak tam u nas z decha­mi? I kogo pier­wszego leje­my?

Po tym komunikacie rzecznika prasowego LATA, napisałem krótką wiadomość:

Adamie… a gdzie lista EKSPERTUW?  😆 

Kogo pier­wszego leje­my?” Czy to nie “mowa nien­aw­iś­ci”?  😆 

Były ośmior­niczki i POD — Prawdzi­wi Obroń­cy Demokracji … to ter­az czas na LODY!

Tylko kto komu… staw­ia?  😆

Rzecznik chyba ciut nie zrozumiał mojej konwencji i… ripostował:

Ludzie “TO KOGO PIERWSZEGO LEJEMY?” Jaka mowa nien­aw­iś­ci?

Tak łat­wo się pod­da­je­cie sloganom leją­cym się z reżi­mowych środ­ków masowej pro­pa­gandy — opła­canych przez obcy kap­i­tał!

To ten obcy kap­i­tał przez całą dobę “aż się zapluwa” o mowie nien­aw­iś­ci! I tylko o tym gada!

Czy to jest poważne infor­mowanie społeczeńst­wa nad Wisłą? Poszuka­j­cie w internecie:

1. kto mówił o laniu się dechą?
2. a kto mówił o strącaniu ze zdrowego polskiego drzewa szarańczy?

No właśnie jakiej? Czy to “mowa miłoś­ci” sąc­zona przez naszego Dud­ka z Bruk­seli? Ludzie! Już tak dal­iś­cie się ogłupić?

A kto chce lać “bol­szewików” nad Wisłą? Czy nie Ci od tych dech i mowy miłoś­ci? Hasło na ten tydzień:

LEJEMY DECHAMI MASS MEDIA OBCEGO KAPITAŁU”

Samozwańczy rzecznik pra­sowy WSPANIAŁEJ PARTIILATO Andrzej Dramińs­ki

P.S. Policz­cie — poza decha­mi do lania! — ile mamy drzwi do lata­nia do Bruk­seli w tych Waszych stodołach? Bo Bron­cio powiedzi­ał nieco inaczej — tu korek­ta:

to i na drzwiach od stodoły poleci!”

No cóż… do spontanicznego i oddolnego ruch Prawdziwych Obrońców Demokracji wstąpiłem bez namysłu 😉 Partia LATO wystartowała i już… przerosła charyzmatycznego lidera. Ja nie wsiadam… na te drzwi… czy dechy 😉  Poczekam… bo może się okazać, że WIOSNA będzie się śmiała z LATA… JESIENIĄ 😉

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *