Nasi Terytorialsi debiutują w zawodach snajperskich

Zawody Long Range Mykita Special Edition 2018 to zawody służb mundurowych, w których również cywile — najczęściej weterani ale i pasjonaci strzelectwa długodystansowego — mają okazję zmierzyć się z nietypowymi konkurencjami.

Dla 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej ta edy­c­ja była również spec­jal­na, ponieważ pier­wszy raz w his­torii for­ma­cji w zawodach tego typu wys­tąpił reprezen­tant 4W-MBOT – szer. Paweł Jas­trzęb­s­ki żołnierz Obrony Tery­to­ri­al­nej.

W Wojskach Obrony Tery­to­ri­al­nej służy już pon­ad 12 tysię­cy żołnierzy, w tym blisko tysiąc na Warmii i Mazu­rach. Wśród nich jest szer. Paweł Jas­trzęb­s­ki. Umiejęt­noś­ci strz­eleck­ie, jakie prezen­tował pod­czas szkole­nia pod­sta­wowego w Morągu budz­iły podziw dowództ­wa, instruk­torów, a także innych Tery­to­ri­al­sów.

Nic dzi­wnego, że to właśnie szer. Jas­trzęb­s­ki reprezen­tował 4 Warmińsko-Mazurską Bry­gadę Obrony Tery­to­ri­al­nej pod­czas zawodów Long Range Myki­ta.

Konkurencja była wymagająca, ponieważ wśród zawodników można było dostrzec insygnia Oddziałów Rozpoznania, Żandarmerii Wojskowej, a także snajperów piechoty amerykańskiej oraz wielu utytułowanych zawodników i instruktorów cywilnych. W sumie 54 zawodników – podkreśla szer. Paweł Jastrzębski.

Tegorocz­na Myki­ta odbyła się w min­iony week­end na tere­nie Cen­trum Szkole­nia Wojsk Lądowych Drawsko i odsłoniła 14 konkurencji.

Zawod­ni­cy w kat­e­gorii mundurowej wyko­rzysty­wali broń w kali­brach 308 Win, 300 Win­Mag i .338 Lapua Mag­num. Pier­wszy start 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gadzie Obrony Tery­to­ri­al­nej to także pier­wszy sukces.

Reprezen­tant 4W-MBOT zajął VIII miejsce wśród zawod­ników służb mundurowych, zostaw­ia­jąc w tyle zawod­ników swo­jej, ale też innych kat­e­gorii (tac­ti­cal, open, semi-auto).

Trenin­gi i wspar­cie, jakie Wojs­ka Obrony Tery­to­ri­al­nej przewidu­ją w swoim pro­gramie naucza­nia poz­wolą jeszcze bardziej wzmoc­nić umiejęt­noś­ci szer. Jas­trzęb­skiego i innych Tery­to­ri­al­sów, by byli gotowi na kole­jnych zawodach pokazać, na co naprawdę ich stać.

Monika Jabłońska — Rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

Long Range Mykita 2018 szer. Paweł Jastrzębski
Long Range Myki­ta 2018 szer. Paweł Jas­trzęb­s­ki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *