Miasto zdobyte — Zenon Złakowski

21 czerwca 2018 r. uczestniczyłem w kolejnej Rozmowie o Ojczyźnie. Tym razem było to spotkanie z Zenonem Złakowskim — poetą i prozaikiem, publicystą, dziennikarzem radiowym i działaczem katolickim. 

Zenon Złakows­ki wys­tąpił z odczytem zaty­tułowanym: Nie ma naszej nar­racji!

Jak przys­tało na poetę, prele­gent rozpoczął odczyt od prezen­tacji swo­jego wier­sza Mias­to zdobyte, z mini tomiku wier­szy zaty­tułowanego: Patrzę na Mias­to.

Zenon Złakows­ki:

Mot­to do tego wier­sza zacz­erp­nąłem z wier­sza Raport z oblężonego Mias­ta. Aku­rat ten wier­sz w okre­sie stanu wojen­nego był pub­likowany w prasie podziem­nej i był bard­zo znanym tek­stem, i on zain­spirował mnie, żeby napisać go. 

Właś­ci­wie jest to wier­sz napisany współcześnie, niem­niej wiele lat temu, w pier­wszych lat­ach XXI wieku, ale odnosi się do cza­sów wcześniejszych.

Cała relacja ze spotkania z Zenonem Złakowskim — wkrótce na moim kanale YouTube. Zapraszam i zachęcam do obejrzenia poniższego filmiku z autorskiej prezentacji wiersza: Miasto zdobyte.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *