Młodzież kompletnie nic nie wie o Konstytucji! Andrzej Dramiński

06.12.2018 — Andrzej Dramiński — prawnik i publicysta — wypowiada się podczas debaty zorganizowanej przez Fundację Debata na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie: czy Polsce jest potrzebna nowa Konstytucja?

Andrzej Dramińs­ki

W szkołach śred­nich w ramach Fun­dacji prowadzę wykłady, tak zwane kon­ser­wa­to­ri­um prawne. Młodzież kom­plet­nie nic nie wie o Kon­sty­tucji. Mówię to z olbrzymią przykroś­cią.

Kiedy ich pytam o pre­am­bułę, o Kon­sty­tucję… że macie być wol­ny­mi oby­wa­te­la­mi w wol­nym kra­ju…  to pyta­ją: o czym pan właś­ci­wie mówi?

My nie wiemy, że te prawa mają z Kon­sty­tucji wynikać. To suw­eren na władzę powinien wpły­wać, a nie tak, że jest jak­iś zapis…  że szef par­tii usta­la listy i w ten sposób jest usta­lany skład Sej­mu.

Gdy pytam uczniów o zasadę pomoc­nic­zoś­ci umac­ni­a­jącej uprawnienia oby­wa­teli i ich wspól­not… mowa jest o tym w pre­am­bule… nic nie wiedzą!

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *