Jestem upierdliwa! Monika Rogińska-Stanulewicz do Tadeusza Wolnickiego

Po prezentacji drużyny wyborczej Czesława Jerzego Małkowskiego, Tadeusz Wolnicki z Ruchu Oburzonych Wa-Ma, skorzystał z okazji i poprosił o krótką rozmowę “jedynkę” w okręgu wyborczym nr 4. Monika Rogińska-Stanulewicz nie krygowała się, i z wyraźną ochotą pogawędziła z… potencjalnym wyborcą 😉 

Pani Moniko, pamięta pani… rozmawialiśmy na temat mieszkań komunalnych w Olsztynie. Problemów ze sprzedażą kamienic itd.  Co może pani w tym temacie powiedzieć… jak na te problemy będzie się zapatrywać nowa Rada?

Moni­ka Rogińs­ka-Stan­ulewicz:

Mieszka­nia komu­nalne są bard­zo bliskie memu ser­cu. Sama dzi­ałałam w komisji mieszkan­iowej mieszkań komu­nal­nych. Więc wiem jak to wyglą­da. Wiem jakie jest zapotrze­bowanie.

Co roku my, jako komis­ja, mamy 300 — 400 podań, a tylko może­my 30 przy­dzielić mieszkań. Z tym, że oso­by te nie dostaną od razu tych mieszkań. One czeka­ją jeszcze w kole­jce ileś lat! To jest niedo­puszczalne!

Wyni­ka to z tego, że te mieszka­nia nie są remon­towane. Nie są budowane mieszka­nia komu­nalne. To jest główny prob­lem…

Cała roz­mowa do obe­jrzenia.

Monika Rogińska-Stanulewicz: Pan wie, że jestem upierdliwa! Wchodzę, wychodzę… wyszczekam… ale ja wiem, że inaczej nie dalibyśmy rady! Te słowa padły po podziękowaniach Tadeusza Wolnickiego dla radnej, za pomoc w załatwieniu problemów rodziny Malon, znaną z mojego artykułu: Jest niesamowity fetor, smród, że nie idzie wytrzymać! 

 

4 myśli na temat “Jestem upierdliwa! Monika Rogińska-Stanulewicz do Tadeusza Wolnickiego

 • 14 października 2018 o 11:47
  Permalink

  Pani Moni­ka potrafi gadać, to się zgadza. Tylko to, że ktoś dużo mówi, wcale nie oznacza, że ma coś mądrego do powiedzenia. A niedłu­go pani Moni­ka Rogińs­ka-Stan­ulewicz sama będzie potrze­bować mieszka­nia komu­nal­nego. Dom w Ostrzeszewie, należą­cy do pani Moni­ki jest zaję­ty przez komorni­ka. Firmy pani Moni­ki są zaw­ies­zone w dzi­ałal­noś­ci, mają ogromne zaległoś­ci w ZUS-ie i Urzędzie Skar­bowym. Pani Moni­ka to jeden wiel­ki szwindel.

  Odpowiedz
  • 14 października 2018 o 12:16
   Permalink

   Dzięku­ję! Udostęp­ni­am komen­tarz bez cen­zury, ponieważ uważam, że pani Moni­ka jest osobą pub­liczną… i może się odnieść do tych… infor­ma­cji 😉

   Odpowiedz
   • 14 października 2018 o 12:29
    Permalink

    Oczy­wiś­cie, pani Moni­ka Rogińs­ka-Stan­ulewicz z łat­woś­cią mogła­by wykazać, że te słowa są nieprawdzi­we przed­staw­ia­jąc np. zaświad­czenia z ZUS i US o nieza­le­ga­niu w opłat­ach składek i reg­u­lowa­niu świad­czeń.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *